ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1

หนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะเป็นสื่อที่มีคุณค่าต่อเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สติปัญญา ความคิกและทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆให้กับเด็กสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2 ) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่1 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ 1) หนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่1 ซึ่งมีทั้งหมด 10 เรื่อง 2) แผนการจัดประสบการณ์หนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 40 แผนไม่รวมแผนการประเมินความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ 3) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1จำนวน 3 ชุด 4) แบบวัดความพึงพอใจ ของเด็กชั้นอนุบาลปี 1 ที่มีต่อจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 3 ระดับ โดยใช้รูปใบหน้าคน จำนวน 10 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1) ประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีมีประสิทธิ 84.87/85.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2) ดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7162 แสดงว่าเด็กชั้นอนุบาลปีที่1

ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น

คิดเป็นร้อยละ71.62

3) ความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีผลการประเมินหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์หลังได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดริเริ่มและด้านความคิดละเอียดลออ หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน

4) เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.62

อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

โดยสรุป การจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ประกอบงานศิลปะ

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยให้เด็กมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นดังนั้นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจึงควรนำวิธีการจัดประสบการณ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โพสต์โดย ธนิดา : [25 ม.ค. 2563 เวลา 18:09 น.]
อ่าน [123] ไอพี : 184.22.127.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ