ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่องานวิจัย รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนบ้านทุ่งขาม อำเภอชะอำ จังหวัด

ชื่องานวิจัย รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนบ้านทุ่งขาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผู้รายงานนางฝนทิพย์ แพทเทอสัน ปีการศึกษา2557

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความก้าวไกลทางเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การแข่งขัน การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในสังคม ทำให้ คุณธรรมจริยธรรม อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคมลดลงไปซึ่งอาจจะนำไปสู่การเกิดปัญหาต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ในชุมชน สังคมและประเทศชาติได้

โรงเรียนบ้านทุ่งขาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จึงตระหนักถึงการพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน สถาบันครอบครัว ชุมชน และบุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่ความสงบสุขของชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านทุ่งขามได้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมอยู่เสมอ

ดังนั้นผู้เขียนจึงได้จัดทำการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนบ้านทุ่งขาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนบ้านทุ่งขาม ใน 4 ด้าน คือ 1) การด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต ตามกรอบแนวคิดของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเพื่อประเมิณผ่านแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนของโรงเรียนบ้านทุ่งขาม จำนวน 29 คน 2) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขาม จำนวน 83 คน และ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม จำนวน 83 คน รวมทั้งหมด 195 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียนบ้านทุ่ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน บ้านทุ่งขาม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

แบ่งตามกลุ่มผู้ประเมิณ ได้ 3 กลุ่มดังนี้

1. ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนของโรงเรียนบ้านทุ่งขาม จำนวน 29 คน

1.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมาก

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด

1.3 ด้านกระบวนการ พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด

1.4 ด้านผลผลิต พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด

2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขาม จำนวน 83 คน

2.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด

2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด

2.3 ด้านกระบวนการ พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด

2.4 ด้านผลผลิต พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด

3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม จำนวน 83 คน

3.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมาก

3.2 ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด

3.3 ด้านกระบวนการ พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด

3.4 ด้านผลผลิต พบว่าโดยรวมมีความเห็นด้วยมาก

โพสต์โดย ฝนทิพย์ : [6 เม.ย. 2559 เวลา 15:02 น.]
อ่าน [2272] ไอพี : 119.76.69.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ