ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการ จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรีย

ชื่อเรื่อง การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการ จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ระบบ

กล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย นางจิราภรณ์ อักษรนู

ปีที่ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 8 ปี ซึ่งมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตผลการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล และสื่อที่ใช้ในระบบกล่องงาน วิธีดำเนินการวิจัยคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะละ 20 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 6 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และพรรณนาข้อมูล นำเสนอผลการศึกษาโดยใช้กราฟเส้นและแผนภูมิแท่ง

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน สูงขึ้นทุกทักษะ

2. ความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะของนักเรียนทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หลังการใช้ระบบกล่องงาน สูงกว่าก่อนการใช้ระบบกล่องงาน

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่กรุณาให้คำแนะนำและให้ข้อคิด ตลอดจนกำลังใจที่มีคุณค่าในการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นแบบให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ แนวทางในการบริหารงานและมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและส่งเสริมให้ผู้วิจัยได้รับโอกาสในการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์เสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ................ที่กรุณาสนับสนุนและให้คำแนะนำในการบริหารและพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลงด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา และ นางมยุรี เชื้อพระคา ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งตลอดระยะเวลาดำเนินการวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองของนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ ทุกคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คอยช่วยเหลือให้กำลังใจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัย ผู้วิจัยรำลึกถึงน้ำใจอันดีงามของท่านอยู่เสมอ

ที่สุดนี้ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงพระคุณ มารดาและบิดา ที่ได้ให้กำเนิดและอบรม เลี้ยงดู หล่อหลอม ให้ผู้วิจัยมีความเพียร มีกำลังใจและประสบผลสำเร็จในการทำวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณกัลยาณมิตร พี่ เพื่อนและน้องทุกคนที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดียิ่งเสมอมา

จิราภรณ์ อักษรนู

โพสต์โดย koy : [20 ก.ค. 2559 เวลา 22:46 น.]
อ่าน [5015] ไอพี : 1.1.218.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 38,256 ครั้ง
"ใบมะกรูด" แก้ความดันโลหิตสูง
"ใบมะกรูด" แก้ความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 14,387 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง

เปิดอ่าน 12,661 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 12,903 ครั้ง
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ

เปิดอ่าน 16,626 ครั้ง
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ

เปิดอ่าน 10,732 ครั้ง
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้

เปิดอ่าน 4,663 ครั้ง
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 7,824 ครั้ง
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก

เปิดอ่าน 10,988 ครั้ง
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency

เปิดอ่าน 9,318 ครั้ง
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 18,978 ครั้ง
วิธีกินอย่างฉลาด
วิธีกินอย่างฉลาด

เปิดอ่าน 28,972 ครั้ง
สอนลูกให้เป็น “ดิน” เพื่อจะเป็น “ดาว” / ดร.แพง ชินพงศ์
สอนลูกให้เป็น “ดิน” เพื่อจะเป็น “ดาว” / ดร.แพง ชินพงศ์

เปิดอ่าน 11,529 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ

เปิดอ่าน 58,744 ครั้ง
ความแตกต่างของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการวิจัยเชิงวิชาการ
ความแตกต่างของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการวิจัยเชิงวิชาการ

เปิดอ่าน 7,398 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

เปิดอ่าน 10,630 ครั้ง
เดิน...ลดโรค
เดิน...ลดโรค
เปิดอ่าน 23,915 ครั้ง
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
เปิดอ่าน 53,615 ครั้ง
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด
เปิดอ่าน 45,474 ครั้ง
อักษรไทยสมัยสุโขทัย
อักษรไทยสมัยสุโขทัย
เปิดอ่าน 8,020 ครั้ง
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ