ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) อำเภอสุไหงโก-ลก จั

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล ๓

(วิมุกตายนวิทยา) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ผู้รายงาน นางสุจิตรา หมื่นพวงศ์

ปีที่รายงาน 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วัตถุประสงค์

1.) เพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.) เพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน

3.) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP MODEL ประเมินในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครูผู้สอน จำนวน 50 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 199 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 195 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 39 คน รวมนักเรียนจำนวน 433 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 199 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 195 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 39 คน รวมผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 433 คน รวมทั้งสิ้น 938 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน ได้แก่ คู่มือการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน จำนวน 1 ชุด แบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินโครงการ จำนวน 6 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเท่ากับ 4.13

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเท่ากับ 4.20

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ผลการประเมินรายประเด็นและตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ทุกรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า โรงเรียนมีการแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ทุกรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3.4 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยรวมพบว่า ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรมและด้านปัญญาธรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ ส่วนด้านผลกระทบเมื่อพิจารณาการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นรายด้านตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้านและนักเรียนมีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีค่าร้อยละที่เพิ่มสูงขึ้น และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดย รองจ๋า : [8 มี.ค. 2560 เวลา 22:01 น.]
อ่าน [2071] ไอพี : 113.53.80.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ