ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล

เชียงของ

ผู้รายงาน : นายชนะไพร ยอดบุญเรือง

ปีการศึกษา : 2560

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ที่ทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ นอกจากจะสามารถให้ความรู้ความคิดแก่ทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษา แล้วครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการจัดการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มากขึ้น และยังสามารถส่งเสริมให้คนรู้สึกกระตือรือร้น ใคร่รู้ใคร่เรียนรู้จักวิธีในการดำรงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องและสภาพแวดล้อมที่ดีจะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนกลายเป็นสถานที่มีค่าของชุมชน ส่งผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจเพิ่มความสนใจในการศึกษาและการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย

ในการรายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเชียงของมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยใช้รูปแบบซิพพ์โมเดล (CIPP Model ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 63 คน นักเรียน ป.1-ม.3 จำนวน 285 คน ผู้ปกครอง ป.1-ม.3จำนวน 285 คนรวมทั้งสิ้น 633 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานประกอบด้วย แบบสอบถามการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเชียงของ แบบสอบถามใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล จัดอันดับ และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้

1.ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองมีความเห็นสอดคล้องกันว่าโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติมาก

2. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของการดำเนินงาน พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวมสอดคล้องในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อทุกข้อมีระดับความสอดคล้องกับความต้องการในระดับมากเช่นกัน

3. การดำเนินงานด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ บุคลากรในการดำเนินงานมีความเพียงพอและเหมาะสม และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในระดับมาก คู่มือดำเนินงานโครงการ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินงานและงบประมาณเหมาะสมและมีความชัดเจน

4. กระบวนการดำเนินงาน พบว่า การกำหนดแผนงานกิจกรรมมีความเหมาะสม การทำกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมร่วมกับชุมชนมีความเหมาะสม และพอใจต่อกระบวนการดำเนินงานในระดับมาก มีการตั้งคณะกรรมการ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและการดำเนินงานตามแผนงานที่วางได้อย่างชัดเจน

5. ผลผลิตจากการดำเนินงาน พบว่ากิจกรรมโครงการได้เสริมสร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ดี และกิจกรรมบางกิจกรรมได้ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องตลอดจนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปกครองและชุมชนได้ นักเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพตนเอง

6.ปัญหาที่สำคัญและพบบ่อย คือ ขยะมีมาก นักเรียนบางส่วนขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา คือ ควรมีทางเดินที่มีหลังคาหลบฝนเชื่อมระหว่าตึก ตรวจสอบรายการขนม ให้มีความเหมาะสมกับ และ ควรมีลานจอดรถเพื่อความสะดวกในการรับส่งนักเรียน

การศึกษาในครั้งนี้พบว่า การดำเนินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเชียงของเป็นการดำเนินงานที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการองค์กรเป็นทีม ต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่าง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรทุกภาคส่วน โดยมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการบริหาร เป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลให้มีการพัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคคลให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

โพสต์โดย vinu : [10 ก.ย. 2560 เวลา 11:49 น.]
อ่าน [2034] ไอพี : 171.5.50.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,480 ครั้ง
ตำนาน ชา
ตำนาน ชา

เปิดอ่าน 8,012 ครั้ง
[คลิป] เล็กๆ เปลี่ยนโลก "การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง"
[คลิป] เล็กๆ เปลี่ยนโลก "การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง"

เปิดอ่าน 13,325 ครั้ง
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน

เปิดอ่าน 206 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 89,116 ครั้ง
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 (Excel)
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 (Excel)

เปิดอ่าน 9,488 ครั้ง
ลูกน้อยทานยาลดไข้หลายวัน เป็นอันตรายไหม
ลูกน้อยทานยาลดไข้หลายวัน เป็นอันตรายไหม

เปิดอ่าน 9,723 ครั้ง
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี

เปิดอ่าน 22,034 ครั้ง
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)

เปิดอ่าน 17,781 ครั้ง
เปิดประตูบ้านทิศใด เจรจาความจะสำเร็จ
เปิดประตูบ้านทิศใด เจรจาความจะสำเร็จ

เปิดอ่าน 14,806 ครั้ง
การรักษาโรคตาแห้ง
การรักษาโรคตาแห้ง

เปิดอ่าน 13,468 ครั้ง
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค

เปิดอ่าน 17,874 ครั้ง
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

เปิดอ่าน 12,427 ครั้ง
ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง
ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง

เปิดอ่าน 9,414 ครั้ง
ดื่มนม ช่วยป้องกันโรคอ้วน อย่างนี้ก็มีด้วย
ดื่มนม ช่วยป้องกันโรคอ้วน อย่างนี้ก็มีด้วย

เปิดอ่าน 8,406 ครั้ง
ตามคาด! แอปเปิลเปิดตัว
ตามคาด! แอปเปิลเปิดตัว 'ไอแพด มินิ' จอกว้าง 7.9 นิ้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 78,536 ครั้ง
อาชีพที่จะหายไปและอาชีพในอนาคต
อาชีพที่จะหายไปและอาชีพในอนาคต

เปิดอ่าน 66,658 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal):  กติกาข้อ 8  ระยะเวลาของการแข่งขัน
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 8 ระยะเวลาของการแข่งขัน

เปิดอ่าน 15,404 ครั้ง
โคขุน..."ไทยแบล็ค" ลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้เนื้อมาก
โคขุน..."ไทยแบล็ค" ลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้เนื้อมาก

เปิดอ่าน 10,149 ครั้ง
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากไททานิค

เปิดอ่าน 14,315 ครั้ง
พระอุมา
พระอุมา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ