ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่องรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จัดทำโดยนางวิภาวัลย์ สีแ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2559 โดยใช้แบบจำลองซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประเมินในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี รวม 950 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย และ การเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 4 ชุด 10 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า

1. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายการจัดการศึกษา และนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมดเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สามลำดับแรก ได้ดังนี้คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมา วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และลำดับที่สามมีความสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คือ นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

2. ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือด้านความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงาน ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถตรงกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ รองลงมา ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่โครงการกำหนด และลำดับที่สามมีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่สะอาดและปลอดภัย

3. กระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ดังนี้ คือ มีการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน รองลงมามีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และลำดับที่สามมีการติดตามประเมินผลโครงการหลังดำเนินงานของกิจกรรมแต่ละครั้ง

4. การประเมินผลผลิตของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลอนุบาลกาญจนบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สามลำดับแรกได้ดังนี้คือ ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ รองลงมานักเรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้ และลำดับที่สามคือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

5. เมื่อประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ในภาพรวมพบว่า ประสบผลสำเร็จในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกิจกรรม และเมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2 ) กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 3) กิจกรรมบันไดทอง 4) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 6 ) กิจกรรมการแข่งขัน และ 7) กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารงานวิชาการ

โพสต์โดย วิ : [12 มี.ค. 2561 เวลา 13:06 น.]
อ่าน [2009] ไอพี : 49.48.195.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ