ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรีย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนว มินทราชูทิศ พายัพ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และ 4) เพื่อศึกษาผลการประเมินหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ประชากรในการให้ข้อมูลทั้ง 4 ขั้นตอน มีดังนี้ 1) ขั้นตอนที่1 ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวน 19 คน นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 30 คน ผู้ปกครองนักเรียน 30 คน 2) ขั้นตอนที่2 ขั้นพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวน 30 คน คณะกรรมการประเมินหลักสูตร จำนวน 14 คน 3) ขั้นตอนที่3 ขั้นใช้หลักสูตร ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวน 32 คน 4) ขั้นตอนที่4 ขั้นการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวน 32 คน และ ชาวนาตัวอย่าง จำนวน 15 คน

วิธีดำเนินการ 1) ขั้นตอนที่1 ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร 2) ขั้นตอนที่2 ขั้นพัฒนาหลักสูตร โดยการสอบถามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพจำนวน 3 ครั้ง 3)ขั้นตอนที่3 ขั้นใช้หลักสูตร โดยการนำหลักสูตรไปใช้สอนจริงกับนักเรียน จำนวน 32 คน 4) ขั้นตอนที่4 ขั้นการประเมินหลักสูตร โดยการสอบถามความพึงพอใจนักเรียนและการสอบถามความคิดเห็นชาวนาตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ขั้นตอนที่1 ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง 2) ขั้นตอนที่2 ขั้นพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ แบบประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ แบบทดสอบการเรียน 3) ขั้นใช้หลักสูตร ได้แก่ แบบทดสอบการเรียน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน 4) ขั้นตอนที่4 ขั้นประเมินหลักสูตร ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นชาวนาตัวอย่าง และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบค่าที (t-test )

ผลการวิจัยพบว่า

1.ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเรื่องหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนว มินทราชูทิศ พายัพ มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และคำขวัญของโรงเรียนและมีความเหมาะสม อย่างยิ่ง ด้านความคิดเห็นของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่มีต่อหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

2. ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรข้าวและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.88/82.08

3. ขั้นตอนที่ 3 ผลการใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดีเยี่ยม และนักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.24 มีผลการเรียน ระดับดีขึ้นไป

4 ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินการหลักสูตร ผลการประเมินความคิดเห็นของชาวนาตัวอย่าง ที่มีต่อหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลักสูตร ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย เดช : [31 พ.ค. 2561 เวลา 14:45 น.]
อ่าน [1965] ไอพี : 182.53.235.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,048 ครั้ง
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เปิดอ่าน 19,237 ครั้ง
"เพกา" คืออะไร
"เพกา" คืออะไร

เปิดอ่าน 1,343 ครั้ง
8 วิธี กินปลอดภัย ป้องกันอาหารติดคอ
8 วิธี กินปลอดภัย ป้องกันอาหารติดคอ

เปิดอ่าน 25,081 ครั้ง
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 12,362 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 8,146 ครั้ง
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6

เปิดอ่าน 21,376 ครั้ง
"กระถางแก้มลิง" โฉมใหม่!! รดน้ำหนเดียวอยู่เป็นเดือน
"กระถางแก้มลิง" โฉมใหม่!! รดน้ำหนเดียวอยู่เป็นเดือน

เปิดอ่าน 16,553 ครั้ง
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?

เปิดอ่าน 15,954 ครั้ง
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"

เปิดอ่าน 95,273 ครั้ง
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 10,862 ครั้ง
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน

เปิดอ่าน 11,413 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ:โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ:โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559

เปิดอ่าน 16,262 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 17,083 ครั้ง
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร
VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร

เปิดอ่าน 21,824 ครั้ง
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 28,439 ครั้ง
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 11,170 ครั้ง
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?

เปิดอ่าน 12,924 ครั้ง
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553

เปิดอ่าน 18,068 ครั้ง
เรื่องของกราฟ
เรื่องของกราฟ

เปิดอ่าน 19,237 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ