ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรีย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนว มินทราชูทิศ พายัพ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และ 4) เพื่อศึกษาผลการประเมินหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ประชากรในการให้ข้อมูลทั้ง 4 ขั้นตอน มีดังนี้ 1) ขั้นตอนที่1 ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวน 19 คน นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 30 คน ผู้ปกครองนักเรียน 30 คน 2) ขั้นตอนที่2 ขั้นพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวน 30 คน คณะกรรมการประเมินหลักสูตร จำนวน 14 คน 3) ขั้นตอนที่3 ขั้นใช้หลักสูตร ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวน 32 คน 4) ขั้นตอนที่4 ขั้นการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จำนวน 32 คน และ ชาวนาตัวอย่าง จำนวน 15 คน

วิธีดำเนินการ 1) ขั้นตอนที่1 ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร 2) ขั้นตอนที่2 ขั้นพัฒนาหลักสูตร โดยการสอบถามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพจำนวน 3 ครั้ง 3)ขั้นตอนที่3 ขั้นใช้หลักสูตร โดยการนำหลักสูตรไปใช้สอนจริงกับนักเรียน จำนวน 32 คน 4) ขั้นตอนที่4 ขั้นการประเมินหลักสูตร โดยการสอบถามความพึงพอใจนักเรียนและการสอบถามความคิดเห็นชาวนาตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ขั้นตอนที่1 ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง 2) ขั้นตอนที่2 ขั้นพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ แบบประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ แบบทดสอบการเรียน 3) ขั้นใช้หลักสูตร ได้แก่ แบบทดสอบการเรียน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน 4) ขั้นตอนที่4 ขั้นประเมินหลักสูตร ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นชาวนาตัวอย่าง และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบค่าที (t-test )

ผลการวิจัยพบว่า

1.ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเรื่องหลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนว มินทราชูทิศ พายัพ มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และคำขวัญของโรงเรียนและมีความเหมาะสม อย่างยิ่ง ด้านความคิดเห็นของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่มีต่อหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

2. ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรข้าวและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.88/82.08

3. ขั้นตอนที่ 3 ผลการใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดีเยี่ยม และนักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.24 มีผลการเรียน ระดับดีขึ้นไป

4 ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินการหลักสูตร ผลการประเมินความคิดเห็นของชาวนาตัวอย่าง ที่มีต่อหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลักสูตร ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย เดช : [31 พ.ค. 2561 เวลา 14:45 น.]
อ่าน [3564] ไอพี : 182.53.235.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,058 ครั้ง
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!

เปิดอ่าน 17,063 ครั้ง
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ

เปิดอ่าน 29,471 ครั้ง
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย

เปิดอ่าน 17,827 ครั้ง
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว

เปิดอ่าน 247,981 ครั้ง
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 15,077 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบก   เตรียมนําแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ออกให้บริการประชาชน หลังจากหมวด ฆฮ เริ่มต.ค.
กรมการขนส่งทางบก เตรียมนําแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ออกให้บริการประชาชน หลังจากหมวด ฆฮ เริ่มต.ค.

เปิดอ่าน 18,187 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 239,276 ครั้ง
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก

เปิดอ่าน 13,074 ครั้ง
7 วิธีป้องกันโรคหัวใจวาย
7 วิธีป้องกันโรคหัวใจวาย

เปิดอ่าน 15,451 ครั้ง
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏

เปิดอ่าน 27,079 ครั้ง
เมื่องานที่ทำ ยังไม่เป็นงานที่ใช่ จะอยู่ทำก่อนหรือจากไป
เมื่องานที่ทำ ยังไม่เป็นงานที่ใช่ จะอยู่ทำก่อนหรือจากไป

เปิดอ่าน 31,427 ครั้ง
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 33,990 ครั้ง
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 19,122 ครั้ง
แนะนำวิธีจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับครู
แนะนำวิธีจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับครู

เปิดอ่าน 13,469 ครั้ง
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ

เปิดอ่าน 9,600 ครั้ง
บังคับรถก๊าซแอลพีจีติดสติกเกอร์
บังคับรถก๊าซแอลพีจีติดสติกเกอร์
เปิดอ่าน 42,002 ครั้ง
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
เปิดอ่าน 10,119 ครั้ง
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
กระเป๋านักเรียนหนักเสี่ยง! หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
เปิดอ่าน 20,507 ครั้ง
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน
เปิดอ่าน 12,228 ครั้ง
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ