ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง)

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการตามตัวชี้วัดระดับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” (2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการตามตัวชี้วัดความเหมาะสมของงบประมาณและพื้นที่ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” (3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการตามตัวชี้วัดร้อยละของกิจกรรมและการติดตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” (4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการตามตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละของนักเรียนที่มีเงินออม ปริมาณผลผลิตที่นำไปใช้ จำหน่าย รายได้ของโครงการ ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ซื้อผลผลิต และครูในการดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” มีจำนวนทั้งสิ้น 468 คน ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 248 คน ผู้ซื้อผลผลิต จำนวน 200 คน ครูจำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 302 คน ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 150 คน ผู้ซื้อผลผลิต จำนวน 132 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krijcie and Morgan) และครูจำนวน 20 คน โดยหาค่าจากจำนวนประชากร

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามวัดระดับความต้องการจำเป็นและระดับความเป็นไปได้ 2 ตอน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความเหมาะสมของงบประมาณและระดับความเหมาะสมของพื้นที่ 2 ตอน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ และร้อยละของการติดตามโครงการ 2 ตอน ฉบับที่ 4 แบบบันทึกร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ตอน แบบบันทึกร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ตอน แบบบันทึกปริมาณเห็ดนางฟ้าและผักสวนครัวที่ผลิตได้ ปริมาณผลผลิตที่นำไปใช้ แบบบันทึกผลผลิตที่นำไปจำหน่าย แบบบันทึกรายได้ของโครงการ แบบบันทึกร้อยละของนักเรียนที่มีเงินออม 5 ตอน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ตอน

ผลการประเมินพบว่า

1) ด้านบริบทของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” โดยรวมของประเด็นการประเมินกระบวนการ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 4) ด้านผลผลิตของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 87.83 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 90.81 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ปริมาณผักสวนครัวและเห็ดนางฟ้าที่ผลิตได้ เท่ากับ 1,470 กิโลกรัม/ปี ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ปริมาณผักสวนครัวและเห็ดนางฟ้าที่นำไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 794 กิโลกรัม/ปี ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ปริมาณผักสวนครัวและเห็ดนางฟ้าที่นำไปจำหน่าย เท่ากับ 676 กิโลกรัม/ปี ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนรายได้ของโครงการเท่ากับ 23,721 บาท/ปี ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละของนักเรียนที่มีเงินออม เท่ากับ ร้อยละ 93.15 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.39) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ความพึงพอใจของผู้ซื้อผลผลิตที่มีต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.41) และความ พึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 4.49)

โพสต์โดย ปรียา โกละกะ : [15 ส.ค. 2561 เวลา 06:56 น.]
อ่าน [1963] ไอพี : 113.53.161.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ