ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า

ผู้รายงาน นายกฤษณ์ กลิ่นกลาง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและประชาชน จำนวน ๑๙๗ คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง มีค่าความเชื่อมั่น .90 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและประชาชน ต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านสภาวะแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD) โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ด้านสภาวะแวดล้อม ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 2)โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครอุดรธานี และข้อ 3)โครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้ออื่น ๆ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD) โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

4. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD) โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

5. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และประชาชนต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD) โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ด้านผลผลิต ในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่าทั้ง 3 กิจกรรมมีความเหมาะอยู่ในระดับมาก

Title: The Evaluation of the Development and Enhancement Project on

School Based Management for Local Development by Using

Lifelong Education, Thetsaban 3 Ban Lao School

Researcher: Mr. Krit Klinklang

Position: Deputy Director , Thetsaban 3 Ban Lao School

Year: 2018

Abstract

The objective of this study was to evaluate the development and enhancement project on school based management for local development by using Lifelong Education, Thetsaban 3 Ban Lao School in the area of environment, basic needs, process, output and effect. The 197 sample comprised school administrators, teachers, students, school council committees and people. The instrument employed questionnaire and interview form that the reliability was at .90. The data was analyzed for frequency, percentage, mean and standard deviation.

The evaluation revealed as follows:

1. The opinion of school administrators, teachers, students, school council committees and people on the development and enhancement project on school based management for local development (SBMLD) by using Lifelong Education, Thetsaban 3 Ban Lao School was at a high level both for a whole and each area. When considered each area, the highest level was the area of environment, basic needs, process, output and effect respectively.

2. The opinion of school administrators, teachers, and school council committees on the development and enhancement project on school based management for local development (SBMLD) by using Lifelong Education, Thetsaban 3 Ban Lao School was at a high level for a whole in the area of environment. When considered each item, the most appropriate item was item 2) the project was consistent with the policies of the Department of Local Administration and Udon Thani City Municipality including item 3) the project was consistent with school vision, mission and objectives while the other items were at a high level.

3. The opinion of school administrators, teachers, and school council committees on the development and enhancement project on school based management for local development (SBMLD) by using Lifelong Education, Thetsaban 3 Ban Lao School was at a high level for a whole in the area of basic needs. When considered each item, the appropriateness was at a high level.

4. The opinion of school administrators, teachers, and school council committees on the development and enhancement project on school based management for local development (SBMLD) by using Lifelong Education, Thetsaban 3 Ban Lao School was at a high level for a whole in the area of process. When considered each item, the appropriateness was at a high level.

5. The opinion of school administrators, teachers, students, school council committees and people on the development and enhancement project on school based management for local development (SBMLD) by using Lifelong Education, Thetsaban 3 Ban Lao School was at a high level for a whole in the area of output. When considered each activity, the appropriateness was at a high level for all 3 activities.

โพสต์โดย Krit : [16 เม.ย. 2563 เวลา 07:52 น.]
อ่าน [1612] ไอพี : 182.232.63.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ