ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบทร้องเล่นประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1-5 สหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้น

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทร้องเล่นประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอด

ทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1-5 สำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า อนัญญา นันทจันทร์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตำบลหลุ่งตะเคียน

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การพัฒนาบทร้องเล่นประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1-5 สำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาบทร้องเล่นประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1-5 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การพัฒนาบทร้องเล่นประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1-5 สำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การพัฒนาบทร้องเล่นประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1- 5 สำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 7 แผน แผนละ 30 นาที 2) แบบฝึกปฏิบัติหลังการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1- 5 สำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 7 ชุด 3) แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1- 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบประเมินทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1- 5 สำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.32–0.48 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.26 – 0.52 โดยใช้แบบประเมินทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1-5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการสอนด้วยตนเองใช้เวลาทดลอง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวม 3 ชั่วโมง 30 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของบทร้องเล่นประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1-5 สำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ ( E1/ E2) เท่ากับ 86.86/88.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาบทร้องเล่นประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้าน จำนวน 1-5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1-5 หลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสติถิที่ระดับ .05

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้บทร้องเล่นประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1-5 สำหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.8030 แสดงว่า เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความรู้ด้านทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวน 1-5 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80.30

โพสต์โดย ครูพิน : [25 มิ.ย. 2563 เวลา 18:41 น.]
อ่าน [1484] ไอพี : 124.122.15.127
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ