ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ BANHUAYKRAI Model

BANHUAYKRAI Model

นวัตกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ BANHUAYKRAI Model โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้กำหนดความหมายของนวัตกรรมไว้ ดังนี้

B: Be up to date ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสอดคล้องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้ทันต่อโลก โดยมีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องมือเทคโนโลยีอื่น ๆ ประกอบการเรียนรู้

A: Active Learning การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน โดยครูจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง

N: Network สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนรวม การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ภาคประชาสังคมต่าง ๆ ใช้ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักการสร้างความร่วมมือ โดยการปรับตัวยืดหยุ่น มุ่งการสื่อสารประสานสัมพันธ์ ร่วมกันทุกฝ่าย

H: Health & Happiness ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีระบบ วิธีการและช่องทางการสื่อสารให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ความสะอาด และมีความสุขในการเรียนรู้

U: Upright Students คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะสำคัญ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

A: Attitude การส่งเสริมคุณธรรม นำวิถีพุทธ ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน เกิดทัศนคติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำงานด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ เอาใจใส่ผู้เรียนตามวัฒนธรรม องค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันฉันท์พี่น้องของครู จัดโครงการ/กิจกรรมที่แสดงออกถึงพฤติกรรมทัศนคติ แนวคิด ความเชื่อ คุณธรรม จริยธรรม

Y: Youths เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบริหารจัดการมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Child Centered โดยมีการระดมทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความสำคัญต่อเสียงหรือความคิดเห็นของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพและตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ถาวร และผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ต้องการ

K: King’s Philosophy การบริหารจัดการโรงเรียนตามศาสตร์พระราชา ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระราชา คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางของการปฏิบัติที่แสดงถึงความเข้าใจ การเข้าถึง และการพัฒนา ซึ่งเป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ได้ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย

R: Resist Drug การสร้างและพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จัดทำโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนรู้จัก และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีเวลาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม อย่างสม่ำเสมอ

A: Activity for Career กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ โรงเรียนได้บูรณาการเนื้อหาในวิชาเรียนโดยการเเนะนำหรือเเนะเเนวทางในสายอาชีพสำหรับนักเรียน เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีพ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการเสริมทักษะทางอาชีพ โดยจัดเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม การจัดโครงงานอาชีพ รวมถึงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (work Experience) โดยมีการบูรณาการร่วมกับหลักสูตรเเกนกลางและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

I: Individual (Student care system) การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้

โพสต์โดย ป๋อมแป๋ม : [27 มี.ค. 2564 เวลา 07:44 น.]
อ่าน [1675] ไอพี : 182.53.222.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,006 ครั้ง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง

เปิดอ่าน 14,706 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ

เปิดอ่าน 75,482 ครั้ง
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่

เปิดอ่าน 11,070 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 8,370 ครั้ง
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555

เปิดอ่าน 17,521 ครั้ง
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..

เปิดอ่าน 10,299 ครั้ง
ค้นพบคุณประโยชน์ของพวกผลไม้หลังสุด มีคุณมากกว่าเก่า 5 เท่า
ค้นพบคุณประโยชน์ของพวกผลไม้หลังสุด มีคุณมากกว่าเก่า 5 เท่า

เปิดอ่าน 19,000 ครั้ง
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ

เปิดอ่าน 15,271 ครั้ง
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address

เปิดอ่าน 13,559 ครั้ง
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน

เปิดอ่าน 11,522 ครั้ง
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ

เปิดอ่าน 12,000 ครั้ง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง

เปิดอ่าน 11,328 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

เปิดอ่าน 17,002 ครั้ง
กินพริกแล้วจะช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอ?
กินพริกแล้วจะช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอ?

เปิดอ่าน 8,375 ครั้ง
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,863 ครั้ง
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?

เปิดอ่าน 8,515 ครั้ง
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่

เปิดอ่าน 20,246 ครั้ง
แนวทางในการพัฒนาระบบ
แนวทางในการพัฒนาระบบ

เปิดอ่าน 118,647 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน

เปิดอ่าน 12,957 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ