ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านผลผลิต(Product Evaluation) รูปแบบการประเมินโครงการแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม มาเป็นหลักในการประเมินโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้นจำนวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ แบบบันผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน 1 ฉบับ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามและแบบบันผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการแปลผลข้อมูล

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายการศึกษา รองลงมาคือ ความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็น ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) พบว่า ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของกิจกรรม รองลงมาคือ ความพอเพียงของสื่อเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงานตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) พบว่า ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการดำเนินกิจกรรม(Do) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการประเมินผลและรายงานผล(Act) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ กระบวนการกำกับนิเทศติดตาม(Check) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ตามความเห็นของครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามความเห็นของนักเรียนโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก และตามความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณารายด้านพบว่า คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยในตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทุกรายการและมีผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตามความเห็นของครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) มี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และยังส่งผลให้ผลประเมินพฤติกรรมนักเรียนการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) ตามความเห็นของครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 39.58 ผลการประเมินระดับดี ร้อยละ 54.17 ผลการประเมินผ่าน ร้อยละ 6.25 ผลการประเมินไม่ผ่าน ร้อยละ 0.00 ตามลำดับ

จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามทุกประเด็นการประเมินอยู่ในระดับมาก ทำให้ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมาก

โพสต์โดย kaew : [3 พ.ค. 2564 เวลา 14:31 น.]
อ่าน [1887] ไอพี : 171.5.230.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,565 ครั้ง
Supernova : ซูเปอร์โนวา, มหานวดารา
Supernova : ซูเปอร์โนวา, มหานวดารา

เปิดอ่าน 24,447 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)

เปิดอ่าน 7,286 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 12,875 ครั้ง
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี

เปิดอ่าน 12,498 ครั้ง
คันนี้ร้อยล้าน
คันนี้ร้อยล้าน

เปิดอ่าน 8,810 ครั้ง
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 11,439 ครั้ง
Google จัดอันดับคำค้นฮิตปี 52
Google จัดอันดับคำค้นฮิตปี 52

เปิดอ่าน 18,515 ครั้ง
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ

เปิดอ่าน 10,881 ครั้ง
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น

เปิดอ่าน 10,265 ครั้ง
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 22,629 ครั้ง
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน

เปิดอ่าน 15,586 ครั้ง
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 12,214 ครั้ง
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)

เปิดอ่าน 37,621 ครั้ง
“ใบมะกรูด” แก้ความดันโลหิตสูง
“ใบมะกรูด” แก้ความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 29,540 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)

เปิดอ่าน 15,868 ครั้ง
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เปิดอ่าน 89,275 ครั้ง
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58
เปิดอ่าน 7,806 ครั้ง
คัดเลือกคนจากสถาบัน
คัดเลือกคนจากสถาบัน
เปิดอ่าน 15,742 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม
เปิดอ่าน 12,025 ครั้ง
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ