ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงราย

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเชียงราย

ผู้รายงาน : นางสาววันรักษ์ ขันหอม

ที่ปรึกษา : นายทองปอนด์ สาดอ่อน

: นางสาวจีระพรรณ อุดมลาภ

: ดร.ธวัช ชุมชอบ

: ดร.สมนึก นาห้วยทราย

: ดร.ปาริชาติ เภสัชชา

ประเภทผลงานทางวิชาการ : รายงานวิจัย

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ สตัฟเฟิล บีม (Stuffle beam’s CIPP Model) เป็นแนวทางในการประเมินโครงการได้แก่ ๑. ด้านบริบท (Context Evaluation) ๒. ด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) ๓. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ๔. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) (๒) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย (๓) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในรายงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารครูและบุคลากร โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มี ๒ ประเภท คือ ๑. แบบสอบถาม มีจานวนทั้งหมด ๔ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของโครงการ ฉบับที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยนาเขาของโครงการ ฉบับที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ ฉบับที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผลผลิตที่เกิดขึ้น ๒. แบบสรุปรายงานเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ย และค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการรายงานมีดังนี้

๑. ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X-bar = ๔.๖๗,S.D.= ๐.๕๐)

๒. ด้านบริทของโครงการผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = ๔.๘๕, S.D.= ๐.๓๖)

๓. ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ โดยประเมินความเพียงพอและคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= ๔.๖๒,S.D.= ๐.๕๒ )

๔. ด้านกระบวนการของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar = ๔.๕๔,S.D.= ๐.๖๑)

๕. ด้านผลผลิตของโครงการ ๑ ) ความพึงพอใจที่มีตอผลผลิตโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ป่าแดดวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = ๔.๖๖,S.D.= ๐.๕๐) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพกระบวนการบริหารและจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = ๔.๘๖,S.D.= ๐.๓๖) รองลงมาคือด้านคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = ๔.๖๑,S.D.= ๐.๕๐) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

(X-bar = ๔.๕๗, S.D.= ๐.๕๕) ๒) ผลการประเมินเปรียบเทียบเกี่ยวกับ(๑) คุณภาพผู้เรียน พบว่าผลโดยรวมปีการศึกษา๒๕๖๓ ยอดยี่ยมมีค่าเพิ่มขึ้น ( ๒) คุณภาพกระบวนการบริหารและจัดการผลโดยรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยอดเยี่ยม มีค่าพิ่มขึ้น (๓) คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลโดยรวมปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยอดเยี่ยม มีค่าเพิ่มขึ้น

คาสาคัญ : การประเมินโครงการ , การประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

โพสต์โดย นุ้ย : [14 ส.ค. 2564 เวลา 15:26 น.]
อ่าน [671] ไอพี : 1.20.191.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,413 ครั้ง
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

เปิดอ่าน 13,021 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 13,261 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย

เปิดอ่าน 7,686 ครั้ง
เดนมาร์ก แชมป์โลกความสุข
เดนมาร์ก แชมป์โลกความสุข

เปิดอ่าน 13,038 ครั้ง
ASEAN
ASEAN

เปิดอ่าน 25,910 ครั้ง
แลหลัง ผ่าปมข้อสอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.เกิดความผิดพลาด
แลหลัง ผ่าปมข้อสอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.เกิดความผิดพลาด

เปิดอ่าน 53,047 ครั้ง
การแรเงา
การแรเงา

เปิดอ่าน 26,826 ครั้ง
กีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี
กีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี

เปิดอ่าน 21,031 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 15,019 ครั้ง
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ

เปิดอ่าน 9,379 ครั้ง
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ

เปิดอ่าน 8,826 ครั้ง
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society

เปิดอ่าน 27,535 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 15,362 ครั้ง
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่

เปิดอ่าน 7,118 ครั้ง
ภัยผิวที่แฝงมากับฤดูฝน
ภัยผิวที่แฝงมากับฤดูฝน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,471 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 23,476 ครั้ง
สกิมเมอร์ : เทคโนโลยีโฉดเพื่อทรชน
สกิมเมอร์ : เทคโนโลยีโฉดเพื่อทรชน

เปิดอ่าน 23,223 ครั้ง
ลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง
ลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง

เปิดอ่าน 8,512 ครั้ง
สารอาหาร ที่เซลล์มะเร็งต้องการ
สารอาหาร ที่เซลล์มะเร็งต้องการ

เปิดอ่าน 9,376 ครั้ง
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ