ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงเรียนบ้านพระแอะ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงเรียนบ้านพระแอะ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ผู้ประเมิน : ว่าที่ร้อยตรี วิชิต หมั่นมา รองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนบ้านพระแอะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ปีที่ดำเนินงาน : 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนบ้านพระแอะ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการประเมินโครงการเพื่อ 1. ประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนบ้านพระแอะ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 4 ด้าน คือ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ข้าราชการครู และครูอัตราจ้างที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนบ้านพระแอะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กลุ่มเป้าหมายในการรายงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ข้าราชการครู จำนวน 17 คน และครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน รวม 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนบ้านพระแอะ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 รองลงมาคือ การประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.74 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.51 มีระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด การประเมินผลผลิตของโครงการ คือ มีค่าเฉลี่ย 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 และการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 ตามลำดับ ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ข้าราชการครู และครูอัตราจ้างที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนบ้านพระแอะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57

ข้อเสนอแนะ

จากรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนบ้านพระแอะ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณา พัฒนา ปรับปรุง การดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไปให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ผู้บริหารและคณะครูควรศึกษาและนำรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องร่วมกันกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และมีแนวทางดำเนินงานที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ

1.2 การดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ ควรใช้วิธีการที่หลากหลายควบคู่กัน ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาได้ในระยะเวลาที่กำหนด

1.3 การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและใช้สื่อมัลติมีเดียต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการการนิเทศภายใน โดยจัดทำให้เป็นระบบและต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูด้านอื่น ๆ เช่น การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ การใช้เทคนิควิธีสอนด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น

โพสต์โดย แตง : [7 ก.ค. 2565 เวลา 21:41 น.]
อ่าน [293] ไอพี : 125.24.114.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,733 ครั้ง
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ

เปิดอ่าน 11,846 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 19,422 ครั้ง
บารัค โอบามา
บารัค โอบามา

เปิดอ่าน 21,613 ครั้ง
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่

เปิดอ่าน 9,674 ครั้ง
 ประโยชน์ของการดื่มน้ำ
ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

เปิดอ่าน 93,244 ครั้ง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o

เปิดอ่าน 18,311 ครั้ง
เคล็ดลับการเลือกสีผมจากสีผิว
เคล็ดลับการเลือกสีผมจากสีผิว

เปิดอ่าน 1,461 ครั้ง
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ

เปิดอ่าน 12,720 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 14,607 ครั้ง
ดื่มน้ำ 8 แก้วไม่เพียงพอแล้ว
ดื่มน้ำ 8 แก้วไม่เพียงพอแล้ว

เปิดอ่าน 18,415 ครั้ง
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!

เปิดอ่าน 14,641 ครั้ง
ปี 2558 จะยาวขึ้น 1 วินาที เพราะโลกหมุนช้าลง
ปี 2558 จะยาวขึ้น 1 วินาที เพราะโลกหมุนช้าลง

เปิดอ่าน 10,522 ครั้ง
LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display)

เปิดอ่าน 14,404 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน
แบบออกกำลังพื้นฐาน

เปิดอ่าน 9,060 ครั้ง
อากาศแบบนี้จะปกป้องผิวหน้าอย่างไรดี?
อากาศแบบนี้จะปกป้องผิวหน้าอย่างไรดี?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,165 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู

เปิดอ่าน 7,676 ครั้ง
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม

เปิดอ่าน 19,012 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู

เปิดอ่าน 9,901 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ

เปิดอ่าน 27,612 ครั้ง
การบวกและการลบ
การบวกและการลบ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ