ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยใช้รูปแบบ CIPP Model

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยใช้รูปแบบ CIPP Model

ผู้ศึกษา นายมานพ ศรีขัติย์

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยใช้รูปแบบ CIPP Model มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอน ในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จำนวน 46 คน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 281 คน ผู้ปกครองผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 281 คน ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 248 คน ผู้ปกครองผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 248 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน รวม 1,122 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยใช้แบบ Rating Scale 5 ระดับของ Likert และตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ เกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยใช้แบบ Rating Scale 5 ระดับ ของ Likert ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้รับกลับคืนมารวมทั้งสิ้น 1,122 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำผลการเปรียบเทียบเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบายประกอบ

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยใช้รูปแบบ CIPP Model โดยภาพรวมพบว่า ด้านความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ข้อมูลความคิดเห็นด้านผลผลิต ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านผลกระทบ ด้านการถ่ายโยงความรู้ ด้านกระบวนการ ด้านประสิทธิผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในประเด็นด้านการนิเทศภายในมีความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงสร้างของโครงการ และการนิเทศจากหน่วยงานภายนอก มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ด้านการวางแผนดำเนินโครงการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านอาคารสถานที่ และด้านงบประมาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า การดำเนินงานตามแผน และการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่าด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านผู้บริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับโครงการนิเทศ มีการจัดทำตารางกำหนดการติดตามอย่างชัดเจน และเอาใจใส่ ดูแลการสอนของครู และจัดดำเนินการวัดผลการเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ครูมีความเข้าใจบทบาท และหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ และผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้

6. การประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 8 ด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ย 4.80 ผ่านเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ย 4.80 ผ่านเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย Manopsrikut : [22 ส.ค. 2565 เวลา 06:55 น.]
อ่าน [728] ไอพี : 124.122.20.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,154 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย

เปิดอ่าน 11,386 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

เปิดอ่าน 46,685 ครั้ง
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

เปิดอ่าน 13,810 ครั้ง
สดชื่นยามเช้าสำหรับคนนอนดึก
สดชื่นยามเช้าสำหรับคนนอนดึก

เปิดอ่าน 20,830 ครั้ง
สุนัขบ้ากัด
สุนัขบ้ากัด

เปิดอ่าน 20,369 ครั้ง
ใกล้จะสอบแล้ว ทำความคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 กันหรือยัง?
ใกล้จะสอบแล้ว ทำความคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 กันหรือยัง?

เปิดอ่าน 16,279 ครั้ง
ตะลึง! พบตำราพิชัยสงคราม จ.เพชรบูรณ์ อายุ 200 ปี
ตะลึง! พบตำราพิชัยสงคราม จ.เพชรบูรณ์ อายุ 200 ปี

เปิดอ่าน 63,733 ครั้ง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract

เปิดอ่าน 21,603 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประวัติกีฬาเทควันโด

เปิดอ่าน 26,484 ครั้ง
โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย (บทความ โดย ถวิล ไพรสณฑ์)
โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย (บทความ โดย ถวิล ไพรสณฑ์)

เปิดอ่าน 141,282 ครั้ง
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik's Cube

เปิดอ่าน 14,080 ครั้ง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 36,003 ครั้ง
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว

เปิดอ่าน 1,971 ครั้ง
ประกันเดินทางต่างประเทศ (Travel Insurance) ประกันที่คนเดินทางควรทำไว้
ประกันเดินทางต่างประเทศ (Travel Insurance) ประกันที่คนเดินทางควรทำไว้

เปิดอ่าน 28,089 ครั้ง
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เปิดอ่าน 17,183 ครั้ง
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เปิดอ่าน 10,641 ครั้ง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เปิดอ่าน 4,270 ครั้ง
กรี๊ดสิครับ กรี๊ดเลย กรี๊ด ระบายมันออกมา "กรี๊ด" วิธีบำบัดที่ไม่ต้องเสียเงิน
กรี๊ดสิครับ กรี๊ดเลย กรี๊ด ระบายมันออกมา "กรี๊ด" วิธีบำบัดที่ไม่ต้องเสียเงิน
เปิดอ่าน 75,472 ครั้ง
Parts of Speech    Sentence   Phrase   Clause
Parts of Speech Sentence Phrase Clause
เปิดอ่าน 9,328 ครั้ง
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ