ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้วิจัย : นางเบญจพร สมุทรเศรษฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ และแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) ทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) ประเมินผลรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวิจัยมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ และแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภาคีเครือข่าย จำนวน 287 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย สนทนุกลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายเป็น ภาคีเครือข่าย จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ และขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภาคีเครือข่าย จำนวน 287 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตรวจสอบความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของ

รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เรียงตามลำดับคือ ด้านการปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการวางแผน ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย คือให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนา การตัดสินใจดำเนินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา และชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร และผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

2. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า รูปแบบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1) บุคคล 2) หน่วยงานภาครัฐ 3) ผู้นำชุมชน 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) หน่วยงานเอกชน 6) สถานศึกษาอื่น องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการตัดสินใจ 3) ด้านการปฏิบัติการ 4) ด้านการรับผลประโยชน์ 5) ด้านการติดตามประเมินผล องค์ประกอบที่ 3 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนา 4) การป้องกันและช่วยเหลือ 5) การส่งต่อ องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการบริหารการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การตรวจสอบ 4) การปรับปรุงแกไข และองค์ประกอบที่ 5 เงื่อนไขความสำเร็จ ประกอบด้วย 1)

แรงจูงใจ 2) บรรยาการศองค์การ 3) ภาวะผู้นำ 4) การติดต่อสื่อสาร 5) การทำงานเป็นทีม

3. การทดลองใช้การทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4. การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ ของรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย Benjaporn : [29 ส.ค. 2565 เวลา 12:34 น.]
อ่าน [2433] ไอพี : 101.109.84.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,089 ครั้ง
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร

เปิดอ่าน 12,381 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 127,709 ครั้ง
ลายมือที่มี กากบาทแห่งความสำเร็จ
ลายมือที่มี กากบาทแห่งความสำเร็จ

เปิดอ่าน 30,012 ครั้ง
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 33,478 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?

เปิดอ่าน 7,320 ครั้ง
อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้ นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ
อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้ นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 13,142 ครั้ง
infoGraphics เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.การตั้งท้องในวัยรุ่น
infoGraphics เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.การตั้งท้องในวัยรุ่น

เปิดอ่าน 8,067 ครั้ง
ชู
ชู'กรุงเก่า'นำร่อง ย่อโลกก.ท่องเที่ยวไทย

เปิดอ่าน 20,656 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554

เปิดอ่าน 27,425 ครั้ง
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop

เปิดอ่าน 67,488 ครั้ง
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

เปิดอ่าน 11,154 ครั้ง
การจัดการความรู้ในโรงเรียน (ศน.ชัด บุญญา)
การจัดการความรู้ในโรงเรียน (ศน.ชัด บุญญา)

เปิดอ่าน 77,957 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 11,312 ครั้ง
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้

เปิดอ่าน 14,230 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 212,070 ครั้ง
อย่าเลี้ยงลูกให้มีอำนาจ “เหนือพ่อแม่” By พญ.สาริณี
อย่าเลี้ยงลูกให้มีอำนาจ “เหนือพ่อแม่” By พญ.สาริณี
เปิดอ่าน 9,338 ครั้ง
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก
เปิดอ่าน 19,331 ครั้ง
ว28/2555 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว28/2555 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 8,805 ครั้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง
เปิดอ่าน 11,870 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ