ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ช

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1

(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)

ผู้ศึกษา นางชญานิน อ้นเกษ

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้ ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนเด็ก 50 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องเรียน 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม แบบง่าย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน 10 ชุดๆ ละ 5 เกม/กิจกรรม รวม 50 เกม/กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน 50 แผน แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 25 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t (t-test) นำเสนอข้อมูลด้วยตารางประกอบ คำบรรยาย

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์ 80/80 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 85.42 / 87.20 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา ในช่วงสัปดาห์ที่ 1–3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 สัปดาห์ที่ 4–6 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 สัปดาห์ที่ 7–10 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดทั้ง 10 สัปดาห์เท่ากับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.42 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามลำดับ

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาในภาพรวมพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยหลังการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 21.80 ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 14.48 ผลต่างค่าเฉลี่ย 7.32 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาทุกรายทักษะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย ปุณ : [2 ส.ค. 2559 เวลา 13:25 น.]
อ่าน [1101] ไอพี : 180.183.151.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ ELLE

  ความคิดเห็นที่ 1

เป็นผลงานวิชาการที่พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานของเด็กอนุบาลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ดูท่าทางแล้วเด็กๆคงจะสนุกกับเกมการศึกษาที่คุณครูจัดทำขึ้นนะคะ ชื่นชมคุณครูจากใจค่ะ

วันที่โพสต์ [2 ส.ค. 2559 เวลา 14:29 น.] ไอพี : [180.183.151.59] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูอ้อยหวาน

  ความคิดเห็นที่ 2

เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็กมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ น่าสนใจมากค่ะ เด็กๆคงจะมีความสนุกและความสุขกับการเล่นเกม

วันที่โพสต์ [2 ส.ค. 2559 เวลา 18:06 น.] ไอพี : [27.55.218.219] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ปุณ

  ความคิดเห็นที่ 3

ขอบคุณมากนะคะสำหรับความคิดเห็นของคุณ ELLE กับ คุณครูอ้อยหวาน ผู้จัดทำจะได้จัดทำผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโอกาสต่อไปค่ะ

วันที่โพสต์ [3 ส.ค. 2559 เวลา 09:28 น.] ไอพี : [180.183.152.22] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ