ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ว 30245

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ว 30245 เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ผู้ศึกษา นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ

โรงเรียน เรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 รหัสวิชา
ว 30245 เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ศึกษาความความพึงพอใจของนักเรียน พฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนและเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 23 คน โดยการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ว 30245 เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจและ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วดำเนินกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน 20 ชั่วโมง ระหว่างการเรียนการสอนมีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากนั้นทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ประเมินความพึงพอใจ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย() ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent sample และ One sample ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้(E.I.) และค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการศึกษา พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.50 / 88.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57) 5) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดี ( = 2.20) และ 6) ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.8009 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.09 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.09

จากผลการวิจัยจะพบได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ว 30245
เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และถอดบทเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงความรู้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาชีววิทยาได้ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดี นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถนำผลที่ได้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โพสต์โดย นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ : [6 เม.ย. 2561 เวลา 03:39 น.]
อ่าน [7882] ไอพี : 202.29.220.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ