ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองอีอยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองอียอวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ผู้วิจัย สรศักดิ์ สีตาชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองอียอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 2)เพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองอียอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร(ผู้วิจัย) ครูที่ปรึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 15 คน กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 140 คน การวิจัยมี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติ และความต้องการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองอียอวิทยา ระยะที่ 2 พัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองอียอวิทยา ตามองค์ประกอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน โดยกลุ่มผู้ร่วมวิจัยร่วมกันเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ได้แก่ 1)การจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 2)การนำผลการคัดกรองนำมาพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 3)การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4)การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และความร่วมมือ จากครู ผู้บริหารและผู้ปกครองนักเรียน 5)การประสานงานกับครูที่ช่วยเหลือนักเรียน ภายในโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กลุ่ม แบบบันทึก แบบสังเกต และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

สภาพการปฏิบัติ และความต้องการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองอียอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ภาพรวมของสภาพการปฏิบัติการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ระดับสภาพการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนภาพรวมของความต้องการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน ได้เครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน ครูที่ปรึกษาดำเนินการคัดกรองนักเรียนและแปลผลจัดกลุ่มนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโฮมรูม แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นผู้นำและผู้ตามบางสถานการณ์ตามความสามารถของตนเอง การอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนโดยภาพรวมมีความพอใจในระดับมาก ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก ครูที่ปรึกษาทราบข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียนแล้วจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนตรงตามความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน การประสานการส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยการส่งต่อภายในระหว่างครูที่รับผิดชอบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

Title : The Development of Students Care and Support System Proceeding in

Nong E – yor Witthaya School, The Secondary Educational Service Office

Area 33

Author : Mr. Sorasak Seetachai

Position : The director of Nong E – yor Witthaya School

Under : The Secondary Educational Service Office Area 33

Year : 2016

Abstract

The objectives of the research were 1) to study performance conditions and needs development of the students care and support system proceeding in Nong E – yor Witthaya School, The Secondary Educational Service Office Area 33. 2) to develop the students care and support system proceeding in Nong E – yor Witthaya School, The Secondary Educational Service Office Area 33. The research was conducted by Action Research. There were 15 persons included the school’s directors, advisors teacher and guardian networks as research teams. The target groups were 140 of junior and senior high school students in Nong E – yor Witthaya School. The research was divided into 2 phases, the first phase would study performance conditions and needs development of the students care and support system proceeding in Nong E–yor Witthaya School. The second phase would develop the students care and support system proceeding development into 5 sites. The strategy development issues were chosen by the research teams as follows: 1) arranging data collecting tools, 2) monitoring data, developing and motivating for the students, 3) brain storming for planning the best supported students’ activities, 4) providing activities for solving the problems and cooperating work together from the teachers, the director and students’ parents, and 5) cooperating among the teachers to care and support the students in the school. The research tools were used by questionnaire, focus group, interview, recording data form and observation.The statistics data analyzing were used by percentage, average and standard deviation.

The research results were revealed as follows:

The overall of the performance conditions and needs development of the students care and support system proceeding in Nong E – yor Witthaya School, the Secondary Educational Service Office Area 33 with 5 factors found that the overall of the performance conditions were at low level, while the needs development of the students care and support system proceeding were at high level. The result of the development students’ care and support system proceeding according to the strategy development to support students’ care into five sites were got the individual student’s data tools, the monitoring student tool. Then student’s data were monitored by the advisor and classified them in phenomenon group with accuracy. Homeroom activities to keep exchanging idea from each one were participated by the teachers and students. It is practiced to be a leader and a follower in different situations and depending on the ability of the person also. The overall of the moral activity program was pleased at high level. The satisfactions of advisors, parents and student in the students care and support system proceeding were got at high level. The advisors got to know the students’ individual information and screened them to improve with proper activity. These could bring good relationship between coordinating and sending some bad behavioral student to the caring teachers by getting cooperation in each section respectively.

โพสต์โดย สรศักดิ์ : [30 พ.ค. 2559 เวลา 09:40 น.]
อ่าน [2570] ไอพี : 101.51.228.191
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,816 ครั้ง
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)

เปิดอ่าน 17,059 ครั้ง
รู้หรือเปล่าว่าปลาร้าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่?
รู้หรือเปล่าว่าปลาร้าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่?

เปิดอ่าน 18,021 ครั้ง
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น

เปิดอ่าน 22,382 ครั้ง
ขนมถังแตก
ขนมถังแตก

เปิดอ่าน 10,907 ครั้ง
รวมคลิปผาดโผนที่ Fail ประจำเดือน กันยายน 2555
รวมคลิปผาดโผนที่ Fail ประจำเดือน กันยายน 2555

เปิดอ่าน 10,578 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 24,669 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 15,350 ครั้ง
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค

เปิดอ่าน 158,704 ครั้ง
ความหมายของระบบ
ความหมายของระบบ

เปิดอ่าน 12,847 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 14,272 ครั้ง
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!

เปิดอ่าน 14,010 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

เปิดอ่าน 22,212 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"

เปิดอ่าน 8,024 ครั้ง
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!

เปิดอ่าน 13,204 ครั้ง
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,191 ครั้ง
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 29,103 ครั้ง
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ

เปิดอ่าน 76 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่

เปิดอ่าน 3,226 ครั้ง
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"

เปิดอ่าน 11,753 ครั้ง
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ