ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินหลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ระยอง โดยใช้รูปแบบการประเมิน

ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ระยอง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model

ผู้วิจัย ปาลีรัฐ มานะเลิศ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context Evaluation: C) ประเมินความเหมาะสมและความพอเพียงด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I) ประเมินการดำเนินการด้านกระบวนการ (Process Evaluation: p) และประเมินผลด้านผลผลิต (Product Evaluation: p) ตามหลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน คณะครูจำนวน 52 คน นักเรียนจำนวน 147 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 147 คน

รวมประชากรทั้งสิ้น 365 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูลคุณภาพผู้เรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า

การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C) พบว่า หลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) กับความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในด้านจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด รายวิชาแต่ละชั้นปี และเนื้อหาหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ในด้านจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด รายวิชาแต่ละชั้นปี และเนื้อหาหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด

การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I) พบว่า การประเมินระดับความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินการตามหลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเรียงลำดับจากมาไปหาน้อย ดังนี้ 1) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้จัดการเรียนรู้ 2) อาคารสถานที่ 3) บุคลากร 4) งบประมาณ

การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation: p) พบว่า การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ในระดับมาก ในการดำเนินการตามหลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) ดังนี้ การเรียนการสอน การจัดการศึกษาและเวลาเรียน หน่วยกิต โครงสร้าง การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าเรียน การประเมินผลการเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตร

การประเมินผลด้านผลผลิต (Product Evaluation: p) พบว่า การประเมินผลสำเร็จของการใช้หลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อยู่ในเกณฑ์การตัดสินระดับ 3 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและ ผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 99 ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร อยู่ในระดีบดีเยี่ยมและดีรวมกัน ส่วนสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนอยู่ในระดีบดีเยี่ยมและดีรวมกัน ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับได้ดังนี้ 1) ผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา การประกอบอาชีพหลังจบหลักสูตร ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

สรุปได้ว่า หลักสูตรทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ ปวช.) โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โพสต์โดย Rabby N : [26 ก.ค. 2559 เวลา 09:56 น.]
อ่าน [3565] ไอพี : 122.154.101.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,043 ครั้ง
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน

เปิดอ่าน 9,984 ครั้ง
การันตีได้เงินคืนภาษีรถคันแรก "กิตตรัตน์"ลงนามใช้เงินคงคลัง 3.1หมื่นล้าน เมษาฯจ่ายก่อน3.4พันล้าน
การันตีได้เงินคืนภาษีรถคันแรก "กิตตรัตน์"ลงนามใช้เงินคงคลัง 3.1หมื่นล้าน เมษาฯจ่ายก่อน3.4พันล้าน

เปิดอ่าน 46,078 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 13 การเตะโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 13 การเตะโทษ

เปิดอ่าน 22,934 ครั้ง
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ

เปิดอ่าน 7,220 ครั้ง
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว

เปิดอ่าน 22,034 ครั้ง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง

เปิดอ่าน 16,429 ครั้ง
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"

เปิดอ่าน 13,913 ครั้ง
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 43,695 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เปิดอ่าน 30,393 ครั้ง
การวัดปริมาณน้ำฝน
การวัดปริมาณน้ำฝน

เปิดอ่าน 15,497 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับผลไม้
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับผลไม้

เปิดอ่าน 9,352 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด

เปิดอ่าน 15,239 ครั้ง
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 26,285 ครั้ง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 12,043 ครั้ง
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?

เปิดอ่าน 8,657 ครั้ง
คุณครูเคยดูหรือยัง : การเรียนการสอนในสิงคโปร์
คุณครูเคยดูหรือยัง : การเรียนการสอนในสิงคโปร์
เปิดอ่าน 173,505 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
เปิดอ่าน 19,363 ครั้ง
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
เปิดอ่าน 42,408 ครั้ง
ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกต่อไป Google Docs ให้เราพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ดูวิธีใช้
ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกต่อไป Google Docs ให้เราพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ดูวิธีใช้
เปิดอ่าน 27,756 ครั้ง
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ