ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเ

ชื่องานวิจัย :ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา

ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี)

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ผู้วิจัย : วราภรณ์ ใหม่สุวรรณ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)

ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1(3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 12 คน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระ คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 4 ด้าน คือ การสังเกต การจำแนกประเภท การลงความเห็นข้อมูลและการสื่อความหมาย การทดลองครั้งนี้ ได้ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ในช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น. โดยใช้การทดลองในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมเวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งสิ้น จำนวน 36 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์จัดประสบการณ์การเรียนรู้จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ทักษะ 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที กำหนดหน่วยการจัดการเรียนรู้ โดยวางโครงเรื่องจากง่ายไปหายากแบ่งออกเป็น 36 กิจกรรม แต่ละแผนประกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชั้น เวลา สาระสำคัญ จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล ดังนี้ แผนชุดที่ 1 เรื่องการสังเกต จำนวน 9 กิจกรรม ใช้เวลาหน่วยละ 30 นาที แผนชุดที่ 2 เรื่องการจำแนกประเภท จำนวน 9 กิจกรรม ใช้เวลาหน่วยละ 30 นาที แผนชุดที่ 3 เรื่องการลงความเห็นข้อมูล จำนวน 9 กิจกรรม ใช้เวลาหน่วยละ 30 นาที แผนชุดที่ 4 เรื่องการสื่อความหมาย จำนวน 9 กิจกรรม ใช้เวลาหน่วยละ 30 นาที และแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบด้วย 1) แบบฝึกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการสังเกต จำนวน 10 ข้อ 2) แบบฝึกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการจำแนกประเภท จำนวน 10ข้อ 3) แบบฝึกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการลงความเห็นข้อมูล จำนวน 10 ข้อ 4) แบบฝึกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการสื่อความหมาย จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9182

ผลการวิจัยพบว่า

1. ก่อนใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลางทั้งโดยรวมและจำแนกรายทักษะ หลังการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งโดยรวมและจำแนกรายทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด

2. หลังการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกวากอนใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทั้งโดยรวมและรายทักษะอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย ครูแมว : [17 ส.ค. 2559 เวลา 09:40 น.]
อ่าน [2097] ไอพี : 118.172.46.73
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ