ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับ เด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการ ด้านสังคมของเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม การเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 3) เพื่อศึกษา การเปลี่ยนแปลงของคะแนนพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหา ในการเล่น การปฏิบัติตามข้อตกลง การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามและการแบ่งปันผู้อื่น ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 ในแต่ละสัปดาห์ 4) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน ขอบเขตระยะเวลาผู้ศึกษานำชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 มาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที รวม 30 วัน ผู้ศึกษาดำเนินการทดลองตามรูปแบบการทดลองโดยใช้กลุ่มเดียว One group Pretest - Posttest Design (หนึ่งกลุ่มสอบก่อน-สอบหลัง) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งหมดจำนวน 30 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 จำนวน 30 แผน แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 ประกอบด้วยพฤติกรรม การแก้ปัญหาในการเล่น การปฏิบัติตามข้อตกลง การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตาม และการแบ่งปันผู้อื่น สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสามารถสรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 ปรากฏผลดังนี้

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 89.57 และมีค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 95.00 หรือมีค่า E1/E2 เท่ากับ 89.57/95.00 โดยผ่านเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้คือ 80/80 ทั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. เด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 มีคะแนน พัฒนาการด้านสังคมสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. พัฒนาการด้านสังคม ได้แก่ พฤติกรรมการแก้ปัญหาในการเล่น การปฏิบัติตามข้อตกลง การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตาม และการแบ่งปันผู้อื่น ของเด็กปฐมวัยระหว่างได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น

4. หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเฉลี่ยเท่ากับ 0.8421 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.21 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 ให้มีพัฒนาการด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ชาลี : [15 ก.ย. 2559 เวลา 12:30 น.]
อ่าน [2937] ไอพี : 134.236.8.130
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ