ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ โรงเรี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านวังสำราญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านวังสำราญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒) เพื่อรายงานผลการเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๓) เพื่อรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านวังสำราญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ดำเนินโครงการโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming cycle) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๑) การบริหารจัดการ ๒) การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร ๓) การพัฒนานักเรียน ๔) การกระตุ้นและเสริมแรง และ ๕) การนิเทศ กำกับ ติดตามผล ปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - net) ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ๓๔.๐๖ และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ๓๙.๙๑ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕.๘๖

๑.๒ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๖๕ อยู่ในระดับมากที่สุด

๒. ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๗๒ อยู่ในระดับมากที่สุด

๓. ผลที่เกิดกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน

๓.๑ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๖๒ อยู่ในระดับมากที่สุด

๓.๒ คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯโดยภาพรวม มีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๗๓ อยู่ในระดับมากที่สุด

๔. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

๔.๑ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-net) ที่สูงขึ้น และมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาจากภายนอกต่อไป

๔.๒ สถานศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองในการที่จะช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกๆด้าน

๕. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

๕.๑ จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากร ที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการจัดให้มีการสอบเสมือนกับการสอบในห้องสอบจริง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น ผู้ที่ศึกษาหรือต้องการนำไปใช้ควรทบทวนการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้มีบรรยากาศของการสอบจริงๆ ในทุกขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นชินกับบรรยากาศของสนามสอบ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิ ลดความตึงเครียดและภาวะความกดดันในการทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๕.๒ จากการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่สะท้อนออกมาจากบุคคลภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น ผู้ที่ต้องการนำผลไปใช้ควรให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ประสานร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โพสต์โดย Warin : [18 ก.ย. 2559 เวลา 19:38 น.]
อ่าน [4237] ไอพี : 101.51.113.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,582 ครั้ง
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว

เปิดอ่าน 1,038 ครั้ง
ภูเขาไฟใต้น้ำปะทุ พ่นลาวา-ขี้เถ้า กลายเป็นเกาะเกิดใหม่ (มีคลิป)
ภูเขาไฟใต้น้ำปะทุ พ่นลาวา-ขี้เถ้า กลายเป็นเกาะเกิดใหม่ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 12,817 ครั้ง
ผลไม้ล้างพิษ
ผลไม้ล้างพิษ

เปิดอ่าน 22,133 ครั้ง
Backward Design
Backward Design

เปิดอ่าน 11,495 ครั้ง
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์

เปิดอ่าน 11,700 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 17,092 ครั้ง
สาววัย 27 ปีบริจาคตับช่วยชีวิตครูวัย 57 ปี เพราะซาบซึ้งบุญคุณที่เคยสอน
สาววัย 27 ปีบริจาคตับช่วยชีวิตครูวัย 57 ปี เพราะซาบซึ้งบุญคุณที่เคยสอน

เปิดอ่าน 23,249 ครั้ง
เกมส์เรียงผลไม้
เกมส์เรียงผลไม้

เปิดอ่าน 38,954 ครั้ง
คำนาม
คำนาม

เปิดอ่าน 40,337 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน

เปิดอ่าน 57,257 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น

เปิดอ่าน 21,140 ครั้ง
กองทัพเรือไทย
กองทัพเรือไทย

เปิดอ่าน 23,204 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่

เปิดอ่าน 30,923 ครั้ง
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)

เปิดอ่าน 4,564 ครั้ง
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น

เปิดอ่าน 39,906 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
เปิดอ่าน 9,515 ครั้ง
วันเกิด มหาตมา คานธี
วันเกิด มหาตมา คานธี
เปิดอ่าน 19,341 ครั้ง
ฟักทองญี่ปุ่น
ฟักทองญี่ปุ่น
เปิดอ่าน 13,055 ครั้ง
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส
เปิดอ่าน 26,394 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ