ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทาง 3+3 คัมภีร์ อรหันต์ มหัศจรรย์สู่ความสำเร็จ ขอ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนใน 4 ด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนวัดหัวงิ้ว และคณะครู จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมผู้บริหารและครูซึ่งเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณสถิติ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า การดำเนินโครงการของโรงเรียนมีความสอดคล้อง ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับความสอดคล้องมาก (x̄ =3.89) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ รายการโรงเรียนมีนโยบายให้ครูประจำชั้นร่วมรับผิดชอบอยู่ในระดับความสอดคล้องมาก (x̄ =4.34) รองมา ได้แก่ รายการเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับความสอดคล้องมาก (x̄ =4.12) และค่าเฉลี่ยที่มีค่าต่ำสุดได้แก่ รายการครู และผู้ปกครอง มีความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเนื่องจากมีปัญหาด้านคุณธรรมนักเรียนอยู่ในระดับความสอดคล้องมาก (x̄ =4.12)

ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัย ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหัวงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับมีความพร้อมมาก (x̄ =4.05) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ รายการผู้บริหารให้ความสำคัญ และเป็นผู้นำในการอำนวยการการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน อยู่ในระดับมีความพร้อมมากที่สุด (x̄ =4.90) รองมา ได้แก่ รายการผู้บริหารสามารถนิเทศ ติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนคุณภาพการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับมีความพร้อมมากที่สุด (x̄ =4.62) และค่าเฉลี่ยที่มีค่าต่ำสุดได้แก่ รายการโรงเรียนมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน อยู่ในระดับมีความพร้อม ปานกลาง (x̄ =3.07)

ด้านกระบวนการ พบว่า โรงเรียนมีการปฏิบัติด้านกระบวนการ ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหัวงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด (x̄ =4.52) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ รายการ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีวินัย เช่น การแต่งกาย การตรงต่อเวลาการเคารพกฎของโรงเรียน อยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด (x̄ =4.90 ) รองมา ได้แก่ รายการโรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด (x̄ =4.73 )และค่าเฉลี่ยที่มีค่าต่ำสุดได้แก่ รายการโรงเรียนมีการบูรณาการคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

ในหลักสูตรการเรียนการสอน(ขยัน,ประหยัด,ซื่อสัตย์,มีวินัย,สุภาพ,สะอาด,สามัคคี,มีน้ำใจ) อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก (x̄ =4.07 )

ด้านผลผลิตของการดำเนินงาน พบว่า ด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหัวงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับความสำเร็จมาก (x̄ =4.41) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ รายการ นักเรียนมีวินัยในตนเอง โดยแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ประพฤติตนตามกฎข้อตกลงของโรงเรียนอยู่ในระดับความสำเร็จมากที่สุด (x̄ =4.76 )รองมา ได้แก่ รายการนักเรียนมีความสุภาพ ทั้งการแต่งกาย การใช้วาจาสุภาพอ่อนหวาน มีสัมมาคารวะอยู่ในระดับความสำเร็จมากที่สุด (x̄ =4.67 ) และค่าเฉลี่ยที่มีค่าต่ำสุดได้แก่ รายการชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับความสำเร็จมาก (x̄ =4.00 )

โพสต์โดย อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ : [9 ธ.ค. 2559 เวลา 12:38 น.]
อ่าน [2169] ไอพี : 49.229.61.81
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,389 ครั้ง
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน

เปิดอ่าน 12,647 ครั้ง
 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 7,819 ครั้ง
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5

เปิดอ่าน 8,011 ครั้ง
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี

เปิดอ่าน 1,350 ครั้ง
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?

เปิดอ่าน 22,020 ครั้ง
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน

เปิดอ่าน 8,453 ครั้ง
LINE ขู่ หากพบส่งข้อความหลอกให้แชร์ โดนระงับบัญชีถาวรแน่
LINE ขู่ หากพบส่งข้อความหลอกให้แชร์ โดนระงับบัญชีถาวรแน่

เปิดอ่าน 7,577 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 29,552 ครั้ง
สูตรสำเร็จการเป็นข้าราชการ โดย ดร.จรวยพร ปลัดกระทรวง
สูตรสำเร็จการเป็นข้าราชการ โดย ดร.จรวยพร ปลัดกระทรวง

เปิดอ่าน 81,275 ครั้ง
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี

เปิดอ่าน 109,006 ครั้ง
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

เปิดอ่าน 12,687 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56

เปิดอ่าน 13,646 ครั้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง

เปิดอ่าน 8,842 ครั้ง
มท.ค้านกำนัน-ผญบ.นั่งเก้าอี้ อปท. โดยตำแหน่ง-ไม่เอาประเมินผลทุกปี
มท.ค้านกำนัน-ผญบ.นั่งเก้าอี้ อปท. โดยตำแหน่ง-ไม่เอาประเมินผลทุกปี

เปิดอ่าน 8,699 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 24,783 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)

เปิดอ่าน 12,244 ครั้ง
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!

เปิดอ่าน 55,821 ครั้ง
การแรเงา
การแรเงา

เปิดอ่าน 17,287 ครั้ง
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา

เปิดอ่าน 33,624 ครั้ง
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ