ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพ

การศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดี ศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง ก่อนและหลังดำเนินการ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง โดยประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ครู ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพนางตุง ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนางตุง และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 239 คน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง เป็นระบบที่มีกระบวนการดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA หรือ วงจรเดมมิ่ง ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การวางแผน (Plan)

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

1.2 กำหนดยุทธศาสตร์

1.3 กำหนดวิธีดำเนินงาน

1.4 จัดทำแผนปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติตามแผน (Do)

2.1 จัดตั้งเครือข่ายชุมชน

2.2 อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและชุมชน

2.3 ดำเนินการในกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ

1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2) การคัดกรองนักเรียน

3) การส่งเสริมนักเรียน

4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา

5) การส่งต่อ

2.4 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ

3. ตรวจสอบ (Check)

3.1 ศึกษาผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง

3.2 ศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และชุมชนต่อการดำเนิน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง

3.3 เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

4. ปรับปรุง พัฒนา (Action)

4.1 ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง

4.2 เผยแพร่

2. การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อดำเนินงานการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อดำเนินงานการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และด้านการส่งต่อ โดยภาพรวมผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.59, = 0.15) และ (µ = 4.54, = 0.14) ตามลำดับ

3. การเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต่อการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง ก่อนและหลังดำเนินงาน

ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต่อการดำเนินงานการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง ก่อนและหลังดำเนินการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและชุมชน ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง

การศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และชุมชนต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติตามแผน ขั้นการตรวจสอบ ขั้นการปรับปรุง พัฒนา พบว่าระดับความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และชุมชนต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบสร้างเด็กดีศรีพนางตุง ของโรงเรียนพนางตุง โดยภาพรวมครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.62, = 0.16)

โพสต์โดย max : [3 ม.ค. 2560 เวลา 21:16 น.]
อ่าน [2651] ไอพี : 113.53.220.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,591 ครั้ง
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?

เปิดอ่าน 19,895 ครั้ง
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน

เปิดอ่าน 12,315 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 19,765 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ

เปิดอ่าน 35,275 ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.

เปิดอ่าน 13,381 ครั้ง
มาดามคูรี : เคมี
มาดามคูรี : เคมี

เปิดอ่าน 28,973 ครั้ง
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"

เปิดอ่าน 1,854 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด

เปิดอ่าน 437 ครั้ง
การตลาดออนไลน์ 2024 มีอะไรบ้างที่ต้องอัปเดต
การตลาดออนไลน์ 2024 มีอะไรบ้างที่ต้องอัปเดต

เปิดอ่าน 41,129 ครั้ง
ฟังก์ชันของ exponential
ฟังก์ชันของ exponential

เปิดอ่าน 14,519 ครั้ง
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน

เปิดอ่าน 8,619 ครั้ง
ฝึกหายใจให้หายง่วง
ฝึกหายใจให้หายง่วง

เปิดอ่าน 17,412 ครั้ง
เลือกกระเบื้องให้เข้ากับห้อง
เลือกกระเบื้องให้เข้ากับห้อง

เปิดอ่าน 13,062 ครั้ง
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน

เปิดอ่าน 37,718 ครั้ง
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(2)
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(2)

เปิดอ่าน 29,592 ครั้ง
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
เปิดอ่าน 17,760 ครั้ง
ประติมากรรมรูปเคารพ
ประติมากรรมรูปเคารพ
เปิดอ่าน 11,440 ครั้ง
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย
เปิดอ่าน 54,049 ครั้ง
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้
เปิดอ่าน 18,676 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ" โดยสาวสวย รักและภาคภูมิใจบ้านเกิด
แชร์ว่อนเน็ต "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ" โดยสาวสวย รักและภาคภูมิใจบ้านเกิด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ