ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง รำตรวจพลพญาวานร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยโขนลิง 1

รหัสวิชา ศ 31205 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง รำตรวจพลพญาวานร

ผู้รายงาน นายธีระศักดิ์ ชายเกตุ

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยโขนลิง 1 รหัสวิชา ศ 31205 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง รำตรวจพลพญาวานร เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล สร้างเอกสารประกอบการสอน ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ศึกษาความก้าวหน้าทางพฤติกรรมการเรียนรู้ของเอกสารประกอบการสอน ก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการเรียนด้านพุทธิพิสัยและด้านทักษะพิสัย ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน และศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยโขนลิง 1 รหัสวิชา ศ 31205 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง รำตรวจพลพญาวานร โดยมีนักเรียนระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 2 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยโขนลิง 1 รหัสวิชา ศ 31205 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง รำตรวจพลพญาวานร แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 81 คาบ โดยใช้ควบคู่กับเอกสารประกอบการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยโขนลิง 1 รหัสวิชา ศ 31205 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง รำตรวจพลพญาวานร แบบประเมินประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินด้านพุทธิพิสัย ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินด้านทักษะพิสัย แบบประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนของผู้เรียน แบบประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนของครูผู้สอน ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชานาฏศิลป์โขนลิง 1 รหัสวิชา ศ 31205 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ( = 4.71) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหามีความถูกต้อง เอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่แผนการจัดการเรียนรู้กำหนด แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน และแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมและให้ประโยชน์แก่นักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.80) รองลงมาด้านเนื้อหาตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ภาพและคำอธิบายสอดคล้องอ่านง่ายเหมาะสมกับนักเรียน ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน และการบันทึกผลการเรียนมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.60) อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. คะแนนวัดผลด้านพุทธิพิสัย รายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 1 รหัสวิชา ศ 31205 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยรวม มีค่าร้อยละ 82

3. คะแนนวัดผลด้านทักษะพิสัย รายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 1 รหัสวิชา ศ 31205 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยรวม ทำคะแนนได้ 165 คิดเป็นร้อยละ 82.5

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 1 รหัสวิชา ศ 31205 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.87) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรู้ที่ได้รับจากเอกสารประกอบการสอน คำอธิบายในการใช้เอกสารประกอบการสอนมีความชัดเจน คำชี้แจงอ่านเข้าใจง่าย เอกสารประกอบการสอนช่วยให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอนน่าสนใจชวนให้ติดตาม และแบบฝึกทักษะปฏิบัติมีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) ด้านการแจ้งผลหลังทำแบบทดสอบ มีค่าเฉลี่ย ( = 4.80) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านเนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน และเอกสารประกอบการสอนมีความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย ( = 4.50) อยู่ในระดับมาก

5. ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 1 รหัสวิชา ศ 31205 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย

( = 4.85) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าเนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหาสามารถทำให้ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง เนื้อหามีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และนำไปใช้ง่ายและสะดวก มีค่าเฉลี่ย ( = 5.00) ด้านจุดประสงค์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับกิจกรรม และมีภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย ( = 4.85) และด้านเนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา การนำเสนอเนื้อหาเร้าความสนใจ มีค่าเฉลี่ย ( = 4.71) อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย krutuy : [21 มี.ค. 2560 เวลา 21:24 น.]
อ่าน [2027] ไอพี : 118.173.120.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ