ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ประเมินโครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวอัญชลิตา ดอนดง

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลวังชิ้น

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล

วังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ การประเมินในครั้งนี้ศึกษาจากประชากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอนจำนวน 13 คน นักเรียนจำนวน 114 คน ผู้ปกครองจำนวน 114 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ รวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ ซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows v.16 ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ พบว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ พบว่า ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมเด็กดีมีความกตัญญู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต เป็นการประเมินในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านความพึงพอใจต่อโครงการโดยผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะพิจารณาแต่ละด้าน สรุปผลดังนี้

4.1 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยกิจกรรมเด็กดีมีกตัญญู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

4.2 ด้านพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสำนึกตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรื่อง โรงเรียนฯ มีการวางระบบบริหารจัดการโดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงมาขับเคลื่อนและบูรณาการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยด้านความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินในครั้งต่อไป ผู้ประเมินได้เสนอแนะไว้ 2 ประการ ดังนี้

1.ควรศึกษาวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) หรือวิจัย

และพัฒนา (Research and Development) เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

2.ควรศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์หรือพฤติกรรมคุณธรรมของนักเรียน

โพสต์โดย พอใจ : [27 ธ.ค. 2560 เวลา 07:48 น.]
อ่าน [406] ไอพี : 125.27.180.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ