ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังนางนวล

ผู้รายงาน นางสาวปัณฑารีย์ ศรีสวัสดิ์

พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังนางนวล ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 3) ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังนางนวล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังนางนวล จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 20 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม จำนวน 5 ข้อ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test for dependent samples)

ผลการศึกษา พบว่า

1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เมื่อทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเท่ากับ 83.11/83.56 และเมื่อทดลองกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.70/83.87 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังนางนวล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

3) พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน- วังนางนวล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายพฤติกรรม พบว่า ทุกรายพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ การมีส่วนร่วมในการทำงาน รองลงมา การรับผิดชอบงาน การทำงานเสร็จทันเวลา การแสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่น และการมีขั้นตอนในการทำงาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการในพฤติกรรมการทำงานกลุ่มสูงขึ้นตามลำดับ

4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังนางนวล ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีข้อที่มีระดับความพึงพอใจมาก จำนวน 5 ข้อ นอกนั้นมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมาก เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากหาน้อย ได้แก่ แบบฝึกช่วยทำให้มีความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวได้ดียิ่งขึ้น รองลงมา นักเรียนชอบการเรียนเป็นกลุ่ม แบบฝึกมีกิจกรรมหลากหลายน่าสนใจ นักเรียนภูมิใจในตนเองที่ช่วยให้กลุ่มทำงานสำเร็จ และแบบฝึกมีภาพประกอบทำให้เข้าใจง่าย

โพสต์โดย ครูอู๊ด : [28 ธ.ค. 2560 เวลา 11:01 น.]
อ่าน [2294] ไอพี : 171.5.236.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ