ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึ

ชื่อเรื่อง : การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำหลง

ชื่อผู้วิจัย : นางณัฐณิชา ศรึรุวัตน์

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำหลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง

เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 คน ทดลองใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ

การวิจัย ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำหลง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีผลประสิทธิภาพชุดกิจกรรม E1 /E2 เท่ากับ 81.31/80.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80

2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำหลง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2559 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.5857 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5857 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.57

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

บ้านน้ำหลง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.22 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 32.22 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้งพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. ผลการประเมินเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านน้ำหลง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 77.11 คะแนน และ มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 98.33 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการประเมินทั้งสองครั้งพบว่าคะแนนการประเมินหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

โพสต์โดย ว่าน : [8 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 น.]
อ่าน [3759] ไอพี : 106.0.135.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,530 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 65,879 ครั้ง
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 44,429 ครั้ง
วันเนา
วันเนา

เปิดอ่าน 14,419 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ

เปิดอ่าน 4,088 ครั้ง
ที่มาของทฤษฏีพีทาโกรัส
ที่มาของทฤษฏีพีทาโกรัส

เปิดอ่าน 10,873 ครั้ง
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน

เปิดอ่าน 26,078 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 61,582 ครั้ง
เทคนิคการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ
เทคนิคการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ

เปิดอ่าน 48,426 ครั้ง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำ
ความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำ

เปิดอ่าน 13,691 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 18,850 ครั้ง
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 17,252 ครั้ง
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ

เปิดอ่าน 21,675 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ

เปิดอ่าน 37,220 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย

เปิดอ่าน 31,421 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษ
สำนวนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 13,906 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา
เปิดอ่าน 11,762 ครั้ง
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
เปิดอ่าน 13,260 ครั้ง
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม
เปิดอ่าน 15,661 ครั้ง
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี
เปิดอ่าน 29,964 ครั้ง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ