ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โรงเรียนบ้านแหลม ได้รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านแหลม ตั้งอยู่เลขที่ 79/3 หมู่ที่ ๓ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ

1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3 – 6 ปี) มีบุคลากรครูจำนวน 1 คนต่อ

ผู้เรียน จำนวน 20 คน

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำแนกเป็น

- ประถมศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 6 คน ผู้เรียน จำนวน 70 คน

รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 6 คน ผู้เรียน จำนวน 84 คน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (3-6 ปี)

จุดเด่น

1. สถานศึกษาได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนอดทน อดออม ประหยัด ซื่อสัตย์ พอเพียง ตั้งแต่เยาว์วัย ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการดูตนเอง และพื้นที่ภายในชั้นเรียน

2. ครูมีความรู้ ความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กชั้นปฐมวัยมีความรับผิดชอบมีจิตวิทยาในการสอน

3. ผู้บริหารให้ความสนใจการจัดการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมของผู้เรียนในระดับปฐมวัยมีความตั้งใจในการบริหารจัดการให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนในระดับต่อไป

จุดที่ควรพัฒนา

ควรมุ่งเน้นความเป็นรูปธรรมและมีการประสานความสัมพันธ์ให้สาธารณสุขมาเผยแพร่ทางการพัฒนาผู้เรียนอย่างเด่นชัด และมีการจัดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่น สร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากรู้ อยากเรียน อยากมาโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านผลการจัดการศึกษา

1) เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีความใฝ่รู้สมวัย เกิดนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการอ่านอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย โดยครูจัดมุมหนังสือให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนหยิบจับหนังสือ อ่านหนังสือภาพ ประสานงานกับผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

2) เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้โดยครูควรจัดกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กรู้จักเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน

3) เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้ในสิ่งต่างๆรอบตัว รวมไปถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดรวบยอด รู้จักตั้งคำถามเพื่อค้นหาสิ่งที่สงสัยได้ตามวัย

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา

ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความสามารถและพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เด็กอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดมุมหนังสือ กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1) ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีการนำผลการประเมินพัฒนาการทุกด้านไปใช้พัฒนาเด็กและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและนำผลไปพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ครูควรมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ผ่านกิจกรรมบูรณาการที่ให้เด็กได้เล่นและลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะความคิดรวบยอด

3) ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น สำรวจและตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจไปกับสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น กิจกรรมนักสืบน้อย กิจกรรมศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานศึกษา โดยมีการตั้งคำถามกระตุ้นให้เกิดความสนใจและตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบได้อย่างเหมาะสมตามวัย

4) ครูควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง จัดมุมหนังสือที่น่าสนใจ จัดกิจกรรมบทบาทสมมุติให้ผู้เรียนได้ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในกิจกรรม

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาควรมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในการประเมินผลการดำเนินงานที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงและนำผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการประสานหน่วยงานต้นสังกัดในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย เจตน์ : [12 พ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.]
อ่าน [2018] ไอพี : 118.173.113.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,693 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 16,160 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 24,922 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 48,298 ครั้ง
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์

เปิดอ่าน 13,569 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 14,405 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 27,061 ครั้ง
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 9,243 ครั้ง
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ

เปิดอ่าน 11,001 ครั้ง
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี '53

เปิดอ่าน 6,935 ครั้ง
คัดเลือกคนจากสถาบัน
คัดเลือกคนจากสถาบัน

เปิดอ่าน 13,693 ครั้ง
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 11,814 ครั้ง
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก

เปิดอ่าน 20,479 ครั้ง
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ

เปิดอ่าน 26,308 ครั้ง
ทำไมคนเราต้องกระพริบตา
ทำไมคนเราต้องกระพริบตา

เปิดอ่าน 9,814 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,196 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ

เปิดอ่าน 13,558 ครั้ง
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 13,020 ครั้ง
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 10,432 ครั้ง
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่

เปิดอ่าน 399,775 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ