ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จำนวน 5 หน่วย คู่มือการใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ หนังสือนิทานคำคล้องจอง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จำนวน 30 แผน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 20 นาที แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 5 ชุด จำแนกเป็น 5 ทักษะ คือ 1) การบอกลักษณะรูปร่างรูปทรง การจับคู่ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับและการลดค่าจำนวน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง

1.1 หน่วยคณิตแสนสนุก เรื่อง หนูแววเรียนรู้รูปร่างรูปทรง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 คิดเป็นร้อยละ 61.48 ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 คิดเป็นร้อยละ 62.96 ครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คิดเป็นร้อยละ 65.93 ครั้งที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 คิดเป็นร้อยละ 68.89 ครั้งที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 คิดเป็นร้อยละ 74.07 ครั้งที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.28 คิดเป็นร้อยละ 77.04 จะสังเกตได้ว่ามีผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไป ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทุกครั้ง

1.2 หน่วยของใช้ในบ้าน เรื่อง คู่กันนี่นา ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเป็นร้อยละ 62.96 ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.87ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35คิดเป็นร้อยละ 65.19 ครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.13ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64คิดเป็นร้อยละ 68.15 ครั้งที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91คิดเป็นร้อยละ 71.11 ครั้งที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.87ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 คิดเป็นร้อยละ 76.30 ครั้งที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.42 คิดเป็น ร้อยละ 80.00 จะสังเกตได้ว่ามีผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทุกครั้ง

1.3 หน่วยต้นไม้ เรื่อง ลำต้นสูงใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเป็นร้อยละ 64.44 ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41คิดเป็นร้อยละ 68.89 ครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 คิดเป็นร้อยละ 74.07 ครั้งที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 คิดเป็นร้อยละ 76.30 ครั้งที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.26 คิดเป็นร้อยละ 80.00 ครั้งที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41 คิดเป็นร้อยละ 82.96 จะสังเกตได้ว่ามีผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทุกครั้ง

1.4 หน่วยหิน ดิน ทราย เรื่อง หาดทรายสวยงาม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเป็นร้อยละ 68.15 ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74คิดเป็นร้อยละ 73.33 ครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19 คิดเป็นร้อยละ 76.30 ครั้งที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.31 คิดเป็นร้อยละ 77.78 ครั้งที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 คิดเป็นร้อยละ 82.22 ครั้งที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.35 คิดเป็นร้อยละ 84.44 จะสังเกตได้ว่ามีผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทุกครั้ง

1.5 หน่วยสัตว์น่ารัก เรื่อง เป็ดน้อยหาย ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 คิดเป็นร้อยละ 64.44 ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59คิดเป็นร้อยละ 65.93 ครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คิดเป็นร้อยละ 67.41 ครั้งที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 คิดเป็นร้อยละ 70.37 ครั้งที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 คิดเป็นร้อยละ 75.56 จะสังเกตได้ว่ามีผลการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทุกครั้ง

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนการจัดประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 26.67 และหลังการจัดประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 84.00 ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้า เท่ากับ 2.87

โพสต์โดย ครูสุวรักษ์ : [19 มิ.ย. 2561 เวลา 06:46 น.]
อ่าน [1738] ไอพี : 171.4.240.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ