ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องการแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์

เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อการนำรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเมินผลรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน นักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 42 คน เพื่อทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ กำหนดเกณฑ์ที่ 80/80 ระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน

และครูผู้สอน จำนวน 5 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียน และครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ และ

ระยะที่ 3 การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยครูผู้สอน จำนวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 5 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1.รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์กำหนดกิจกรรมการสอนได้เป็น 4 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมผู้เรียน (Readiness) ขั้นที่ 2 ขั้นบูรณาการสื่อและกิจกรรม

การเรียนรู้ (Integrated media and learning activities) บน Google classroom ขั้นที่ 3 ขั้นถ่ายโอนความรู้ (Transfer) และขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนความรู้ (Review) เอกสารประกอบรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เมืองปราสาทหิน เล่มที่ 2 ถิ่นภูเขาไฟ เล่มที่ 3 ผ้าไหมสวย และเล่มที่ 4 รวยวัฒนธรรม 2) คู่มือ การสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ซึ่งสร้างบน Google classroom มีเนื้อหาบทเรียนแบ่งออกเป็น 4 ห้องเรียน ตามเนื้อหาของเอกสารประกอบ การเรียนคือ ห้องเมืองปราสาทหิน ห้องถิ่นภูเขาไฟ ห้องผ้าไหมสวย ห้องรวยวัฒนธรรม ในแต่ละห้องเรียนมีองค์ประกอบการเรียนได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ และตัวอย่างการแต่งร้อยกรอง แบบฝึกทักษะการแต่งร้อยกรอง แบบฝึกอ่านร้อยกรอง และแบบทดสอบ

หลังเรียน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47/87.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่ง บทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทุกรายการและโดยรวม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับมาก (3.50) พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย ยุทธ : [25 มิ.ย. 2561 เวลา 17:25 น.]
อ่าน [1572] ไอพี : 110.78.139.19
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ