ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ 5E และใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

บทคัดย่อ

ชื่อวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ 5E

และใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นายโชคชัย จันทร์ดาประดิษฐ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) อำเภอเมืองมุกดาหาร

สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ปีที่ศึกษา 2560

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ 5E และใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) สร้างและพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบ

การสอนสืบเสาะหาความรู้ 5E และใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เปรียบเทียบผลการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ 5E และใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ 5E และใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม

เวลาเรียน 19 ชั่วโมง (2) แบบฝึกทักษะ 19 เล่ม (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางกางเรียน จำนวน

30 ข้อ และ (4) แบบวัดความพึงพอใจ 20 ข้อ ที่นำมาใช้กับนักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1

วัดคำสายทอง) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกกาหาร ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ด้วยการสุ่มแบบอย่างง่ายโดยจับสลากรายชื่อห้องเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การพรรณนาวิเคราะห์

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิผล และทดสอบค่า t (Dependent samples) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา พบว่า เนื้อหาที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ

หน่วยที่ 11 เรื่อง บทประยุกต์ มากที่สุด ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ขาดปัจจัยซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ครูส่วนใหญ่สอนไม่ตรงสาขากับวิชาเอก ร้อยละ 70 มีภาระสอนมากเกิน 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีงานพิเศษค่อนข้างมาก แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ครูควรมีการพัฒนา

การสอนโดยนำรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ 5E และสื่อแบบฝึกทักษะมาใช้ เพราะกระบวนการเรียนรู้และแก้โจทย์ปัญหาเป็นระบบ และขยายความรู้ด้วยสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมที่ดี

2. การสร้างและการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หลักการของรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ 5E และใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E และการประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อนำไปทดลองใช้ด้วยรูปแบบการสอน พบว่า (1) การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.19/76.67 ต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80 จึงควรนำไปปรับปรุงแก้ไข รูปแบบการสอน (2) การทดลอง

แบบกลุ่มเล็ก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.70/79.63 เท่ากับเกณฑ์ 80/80 ควรปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง

(3) การทดลองแบบภาคสนาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.88/82.62 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ

บทคัดย่อ (ต่อ)

(4) การพัฒนากับกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.86/84.58 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเฉลี่ยรวมเท่ากับ 76.77 เท่ากับเกณฑ์ 70 หรือ มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้อยู่ในระดับดี

3. ผลเปรียบเทียบการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนหลังเรียนเฉลี่ยรวมและทั้ง 19 เรื่อง สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการสอน

สืบเสาะหาความรู้ 5E และใช้แบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการได้รับความรู้จากการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน และด้านการสอนสืบเสาะหาความรู้ 5E มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ทุกด้าน

โพสต์โดย chanda 1230 : [5 ส.ค. 2561 เวลา 16:20 น.]
อ่าน [1620] ไอพี : 58.9.42.152
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ