ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ของโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดการศึกษา สถานศึกษาเป็น

หน่วยงานที่มีความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การนิเทศภายในสถานศึกษา ถือเป็นการพัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการเรียนและความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียน การดำเนินการนิเทศภายในจะสำเร็จได้ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบการนิเทศภายในให้ดีขึ้น

ตามกระบวนการนิเทศภายในทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการ

พัฒนา การวางแผนและกำหนดทางเลือกในการนิเทศภายในโรงเรียน การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน การประเมินผลและรายงานผลการแก้ปัญหาและพัฒนา การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามกระบวนการพัฒนาระบบ คือ การศึกษาระบบ (Systems Investigation) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การออกแบบระบบ (Systems Design) การใช้ระบบ (Systems Implementation) การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ (Systems Review) โดยใช้หลักวิจัยปฏิบัติการ (Action Reserch) ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกต (Observation) การสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีจำนวน 6 คน ได้แก่ ผู้ศึกษาค้นคว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน ครูวิชาการช่วงชั้นที่ 1 ,2 และ 3 จำนวน 3 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 11 คน ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน ครูผู้สอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก การประชุม และแบบประเมินระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า สภาพปัจจุบันปัญหาของการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนก่อนการพัฒนาผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศขาดความชัดเจนในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการนิเทศภายในไม่ต่อเนื่อง ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการนิเทศภายใน ครูไม่เห็นความสำคัญของการนิเทศ ขาดเครื่องมือตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ครูไม่พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ จากปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการนิเทศภายในซึ่งไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการนิเทศภายในอย่างถูกต้องเป็นระบบ ส่งผลต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงดำเนินการพัฒนาระบบ (System Deveiopment Life Cycle : SDLC) โดยใช้การประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ AIC ในวงรอบ ที่ 1 พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศภายในทั้ง 5 ขั้นตอน สามารถจัดทำเครื่องมือ แผนปฏิบัติการประเมินผลและรายงานผลดำเนินงานนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ แต่ในขั้นตอนที่ 4 คือ การปฏิบัติการนิเทศภายใน ยังมีปัญหาในการปฏิบัติข้ามขั้นตอนของระบบ ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง จึงดำเนินการพัฒนาแก้ไขในวงรอบที่ 2 โดยใช้การประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ AIC อีกครั้ง แต่เน้นกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบของบุคลากร โดยกิจกรรม ที่ปฏิบัติ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา การตรวจแผนการสอน การสังเกตการณ์สอน การพัฒนา การสอน โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติ การนิเทศภายใน ครูผู้สอนมีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โดยสรุปการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้ กลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ AIC ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษาทั้งด้านระบบงานและบุคลากร ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โพสต์โดย ครูต้น : [24 ต.ค. 2561 เวลา 19:12 น.]
อ่าน [432] ไอพี : 49.48.246.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ