ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

โดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ผู้วิจัย สุรีมาศ จินดา

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบหุ่นมือ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน นิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่เรียนโดยการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบหุ่นมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบหุ่นมือ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 แผน 2) แบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบจากจำนวน 3 ตัวเลือก จำนวน 18 ข้อ 18 คะแนน 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 การศึกษาครั้งนี้ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ของวันจันทร์ วันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่นับรวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t – test )

สรุปผลการศึกษา

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบหุ่นมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบหุ่นมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( =2.61, S.D.= 0.73)

โพสต์โดย utchara : [10 ม.ค. 2562 เวลา 15:04 น.]
อ่าน [3301] ไอพี : 110.168.248.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ เนน

  ความคิดเห็นที่ 1

สวัสดีคราบผมเป็นครูใหญ่ รร.ตชด. ในพื้นที่จังหวัดตรัง เปิดอ่านงานวิจัยของคุณครู อยากขออนุญาติ นำผลงานวิจัยไปใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียน ไม่ทราบว่าจะอนุญาต หรือไม่ ขอบพระคุณมากครับ

วันที่โพสต์ [11 ม.ค. 2562 เวลา 06:50 น.] ไอพี : [110.77.171.218] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ พร

  ความคิดเห็นที่ 2

สวัสดีคะ สอบถามคะ น่าสนใจมากคะ เป็นครูอนุบาลคะ อยากทำหุ่นมือที่ใช้ค่าใช้จ่ายแพงมั้ยคะ มีตัวอย่างมั้ยคะ อยางทำหุ่นมือคะ ทำกับถุงเท้า หรืออะไร อยากไปดูงานที่โรงเรียนคะ เห็นว่าอยู่ใกล้ๆ สงขลา สตูล ขอเบอร์ติดต่อคะ ขอบคุณคะ

วันที่โพสต์ [11 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 น.] ไอพี : [61.7.191.35] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ สาว

  ความคิดเห็นที่ 3

สวัสดีคะเป็นผู้ดูแลเด็ก ของ อบต. คะ อยากทำหุ่นกระบอกเหมือนคุณ พร คะ อยากไปดูงานที่ โรงเรียนของคุณครูมากเลยคะ จะได้เอามาประยุกใช้กับที่ศูนย์เด็กเล็กที่ทำงานคะ อยากขอ งบ ทำหุ่นมือคะ แต่ไม่เก่งคณิตศาตร์คะ อยากนำไปสอนวิชาอื่นก่อนเช่นภาษาไทยคะ เพราะเด็กเล็กคะคงเรียนเรื่องคณิตศาสตร์ไม่ได้ หรือไม่ก็คงจะเป็นเรื่องใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันคะ

วันที่โพสต์ [11 ม.ค. 2562 เวลา 15:09 น.] ไอพี : [61.7.191.35] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ พร

  ความคิดเห็นที่ 4

เห็นด้วยคะได้ไอเดียเลยคะ ขอบคุณมากคะ ขอบคุณเจ้าของงานวิจัยด้วยนะคะ ได้ไอเดียใหม่ๆไปกระต้นการเรียนรู้ของนักเรียนที่หนูสอน

วันที่โพสต์ [11 ม.ค. 2562 เวลา 15:11 น.] ไอพี : [61.7.191.35] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ไก่

  ความคิดเห็นที่ 5

ครูไก่เป็นครูศูนย์เด็กเล็กของ อบต.คะ ในพัทลุง ได้รับการบรรจุแล้วกำลังเก็บผลงานทำคศ2 คะ อยากได้แบบเรียนที่คุณครูสุรีมาศ ทำไปเป็นแบบอย่าง เพื่อนจัดการเรียนการสอนคะ จะติดต่ออย่างไรคะ อยู่พัทลุง กับสตูล คงจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียง คงปรับการสอนได้ไม่ยาก ชอบไอเดียมากคะ เด็ก คงชอบนิทาน ประกอบหุ่น

วันที่โพสต์ [11 ม.ค. 2562 เวลา 15:20 น.] ไอพี : [61.7.191.35] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ไก่

  ความคิดเห็นที่ 6

ครูไก่เป็นครูศูนย์เด็กเล็กของ อบต.คะ ในพัทลุง ได้รับการบรรจุแล้วกำลังเก็บผลงานทำคศ2 คะ อยากได้แบบเรียนที่คุณครูสุรีมาศ ทำไปเป็นแบบอย่าง เพื่อนจัดการเรียนการสอนคะ จะติดต่ออย่างไรคะ อยู่พัทลุง กับสตูล คงจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียง คงปรับการสอนได้ไม่ยาก ชอบไอเดียมากคะ เด็ก คงชอบนิทาน ประกอบหุ่น

วันที่โพสต์ [11 ม.ค. 2562 เวลา 15:20 น.] ไอพี : [61.7.191.35] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ไก่

  ความคิดเห็นที่ 7

ขอเบอติดต่อด้วยนะคะขอบคุณคะ จะนำเรียนนายก อบต. คะ อยากไปดูการจัดการเรียนการสอนคะ ขอบคุณไอเดียดีดีอีกครั้งคะ

วันที่โพสต์ [11 ม.ค. 2562 เวลา 15:22 น.] ไอพี : [61.7.191.35] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ