ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

โดยการนิเทศแบบคลินิก สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสะเดา

ผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ศรีจันทร์งาม

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการนิเทศแบบคลินิก ซึ่งผู้รายงานดำเนินการศึกษาเพื่อตอบคำถามของการศึกษา ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการนิเทศแบบคลินิกเป็นอย่างไร 2) ผลการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความแตกต่างกันหรือไม่ และ 3) ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการนิเทศแบบคลินิก มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันหรือไม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลในปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสะเดา ได้แก่ 1) โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา) 2) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านสะเดา) และ 3) โรงเรียนเทศบาล 3 (ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง) ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสะเดา จำนวน 5 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสะเดา จำนวน 203 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 125) ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา) จำนวน 2 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา) จำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้การศึกษา ได้แก่ คู่มือการนิเทศแบบคลินิก จำนวน 1 เล่ม แบบสอบถามความคิดเห็น คู่มือการนิเทศแบบคลินิก จำนวน 1 ฉบับ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกสังเกตการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ แบบทดสอบสมรรถนะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. คู่มือการนิเทศแบบคลินิกมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. หลังการนิเทศแบบคลินิก ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 สูงกว่าก่อนการนิเทศแบบคลินิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการสังเกตการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเน้นทักษะการอ่านและการเขียนของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการประเมินแผนการจัด การเรียนการสอน และด้านการบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในภาพรวมมีความสอดคล้อง/เชื่อมโยงเหมาะสมอยู่ในระดับดี

3. หลังการนิเทศแบบคลินิก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย สูงกว่าก่อนการนิเทศแบบคลินิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า ผลการจัดการเรียนการสอนทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศแบบคลินิก ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประสบผลสำเร็จ เพราะสามารถพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนได้ และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าบรรยากาศในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเน้นทักษะการอ่านและการเขียน ส่วนใหญ่มีปรากฏบ่อยครั้งทุกด้าน

4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการนิเทศแบบคลินิก อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย Kratai : [25 มี.ค. 2562 เวลา 07:55 น.]
อ่าน [1671] ไอพี : 118.172.246.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ