ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนประชารัฐพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนประชารัฐพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และ 3) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนประชารัฐพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน 30 คน และนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ประกอบด้วย เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมินรูปแบบและคู่มือรูปแบบ แบบบันทึกการประชุม แบบนิเทศติดตามผล แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ฉบับ มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .91, .89, .94 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า โดยภาพรวม โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพใน 3 ด้านคือ ด้านการบริหารงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และด้านหน้าที่การบริหาร ได้แก่ การนำ การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม ด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ หลักการบริหารตนเอง หลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า 1) รูปแบบ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก และในส่วนรายองค์ประกอบของรูปแบบ พบว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 2) คู่มือการใช้รูปแบบ มีความเหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความชัดเจนของหลักการและเหตุผล ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมของเนื้อหาที่นำเสนอ ความเหมาะสมของการเรียงลำดับของเนื้อหา คู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดวกในการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีใน 3 ประเด็นคือ 1) การนิเทศติดตามผลการใช้รูปแบบ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/แผนประจำปี/โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นการมีส่วนรวมและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามขอบข่ายงานตามภารกิจหลักของโรงเรียนคือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป 2) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโดยภาพรวม พบว่าความเป็นประโยชน์และความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นไปได้และความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบของรูปแบบแล้วมีผลการประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และ 3) การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบโดยภาพรวม พบว่ามีความพึงพอใจต่อการนำรูปแบบไปใช้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วทุกด้านคือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภารกิจหลักในการบริหารโรงเรียน และหน้าที่การบริหาร มีความพึงพอใจต่อการนำรูปแบบไปใช้ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย วิวรรธน์ : [23 พ.ค. 2562 เวลา 07:00 น.]
อ่าน [1633] ไอพี : 180.180.123.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ