ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ผู้ศึกษา นายคำนึง รุ่งเรือง

บทคัดย่อ

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 12 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และครู จำนวน 7 คน รวมมีประชากรทั้งสิ้น 20 คน ผลการวิจัยพบว่า

1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยการบริหารงานวิชาการ = 4.21 (SD = 0.48) และเมื่อได้พิจารณารายด้าน ทั้ง 17 ด้าน ตามขอบข่ายและภารกิจงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษา มีการปฏิบัติมากที่สุด = 4.32 (SD = 0.61) และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติน้อยที่สุด = 4.09 (SD = 0.55) ซึ่งถือได้ว่าโรงเรียนบ้านไสไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีการวางแผนการดำเนินงานที่ดี มีนโยบายที่ชัดเจน ได้รับความร่วมมือ อันดีระหว่างผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนในโรงเรียนบ้านไสไทย

2. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านไสไทย โดยพิจารณาจากขอบข่ายและภารกิจงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ทั้ง 17 ด้าน ซึ่งพบว่ามี 6 ด้านที่ควรพัฒนาเพื่อให้เกิดการในสถานศึกษา ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ นักเรียนได้เรียนรู้การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี 3) ด้านการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ควรมีการกำหนดแนวทางและกำหนดมาตรฐานในการวัดผล ประเมินผลที่สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิด การวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีให้กับนักเรียนในการประเมินผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียนไปยังสถานการศึกษาอื่นได้ 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการทำวิจัยทั้งงานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยและพัฒนาโดยการเชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การทำวิจัยมาร่วมให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้กับกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 5) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ควรมีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความทันสมัย เหมาะสมและอำนวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ การมีห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูล การพัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือใหม่ๆ หนังสือที่มีความทันสมัย การปรับปรุงห้องสมุดให้มีบรรยากาศน่าเข้าไปอ่านหนังสือ และ 6) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรมีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย โดยการจัดให้มีห้องสื่อดิจิตอล การเรียนรู้ผ่านวีดีโอ วีดีทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนและครูผู้สอนต่อไป

โดยสรุป การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นการปฏิบัติที่อยู่ในระดับดีมาก ส่งผลดีให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชนและสังคม และยังส่งผลให้งานวิชาการของโรงเรียนบ้านไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นที่ประจักษ์ แก่สถานศึกษาอื่นๆ เป็นแบบอย่างและแนวทางสำหรับสถานศึกษาอื่นๆ ได้นำเอาไปปฏิบัติในสถานศึกษา ของตนเองในโอกาสต่อไป

โพสต์โดย วลัย กาหลง : [4 ก.ค. 2562 เวลา 14:35 น.]
อ่าน [1887] ไอพี : 159.192.228.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,772 ครั้ง
ตัวหนังสือไทย
ตัวหนังสือไทย

เปิดอ่าน 12,090 ครั้ง
เย็นกายเย็นใจเมื่อตั้งครรภ์
เย็นกายเย็นใจเมื่อตั้งครรภ์

เปิดอ่าน 37,401 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

เปิดอ่าน 8,174 ครั้ง
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์

เปิดอ่าน 8,760 ครั้ง
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 96,652 ครั้ง
ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 17,073 ครั้ง
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)

เปิดอ่าน 25,077 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 50,542 ครั้ง
จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณครู

เปิดอ่าน 7,853 ครั้ง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง

เปิดอ่าน 16,825 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

เปิดอ่าน 26,446 ครั้ง
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น

เปิดอ่าน 9,206 ครั้ง
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้

เปิดอ่าน 1,652 ครั้ง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง

เปิดอ่าน 12,470 ครั้ง
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,984 ครั้ง
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?

เปิดอ่าน 527 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่

เปิดอ่าน 14,360 ครั้ง
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว

เปิดอ่าน 61,880 ครั้ง
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ

เปิดอ่าน 203,387 ครั้ง
สรุปสูตรพาราโบลา
สรุปสูตรพาราโบลา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ