ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึก

ผู้ศึกษา ยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระและและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “WECSAR Model” มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 3.1) ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warming: W) 3.2) ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicit and connect of the prior knowledge: E) 3.3) ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างองค์ความรู้ (Construct of the knowledge: C) 3.4) ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and analyse of knowledge: S) 3.5) ขั้นที่ 5 ขั้นนำความรู้ไปใช้ (Application: A) และ 3.6) ขั้นที่ 6 ขั้นทบทวน (Review: R) 4) การวัดและประเมินผล และ 5) เงื่อนไขในการนำรูปแบบไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ โดยที่รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 80.97/81.99

2. ประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า 2.1) หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.2) หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.3) หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมี ความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

3. ผลการประเมินรับรองรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบมี ความเหมาะสม เป็นไปได้ และใช้ประโยชน์ได้จริง

Title The Develop of English Instructional Model Based on Constructivism

Theory to Enhance Construction Knowledge Ability and Analytical

Thinking Ability of Prathomsuksa 6 Students

Author Mrs.Yupawadee Worawibusawat

Academic Year 2018

ABSTRACT

The purposes of this research were to: 1) develop and determine the efficiency of English instructional model based on constructivism theory to enhance construction knowledge ability and analytical thinking ability of Prathomsuksa 6 students, 2) evaluate the effectiveness of English instructional model based on constructivism theory to enhance construction knowledge ability and analytical thinking ability of Prathomsuksa 6 students. The Samples comprised 36 Prathomsuksa 6 students at Tessabanwatlummaha chaichumpol School during the second semester of academic year 2018. Research instruments consisted of English instructional model based on constructivism theory to enhance construction knowledge ability and analytical thinking skills of Prathomsuksa 6 ability, a handbook for the model, lesson plans, a construction knowledge ability test, an analytical thinking ability test and questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis.

The results were as follows:

1. The English instructional model based on constructivism theory to enhance construction knowledge ability and analytical thinking ability of Prathomsuksa 6 students called “WECSAR Model” consisted of five components. There are (1) principles; (2) objectives; (3) the learning process which had six steps; a) Warming: W; b) Elicit and connect of the prior knowledge: E; c) Construct of the knowledge: C; d) (Share and analyse of knowledge: S e) Application: A; f) Review: R; (4) assessment and evaluations, and (5) the condition for using the WECSAR Model successfully. The efficiency of this model was 80.97/81.99

2. The effectiveness of WECSAR model indicated that 2.1) after using the WECSAR model, the students’ construction knowledge abilities were higher than before receiving the instruction at a .01 significance level, 2.2) after using the WECSAR model, the students’ analytical thinking abilities were higher than before receiving the instruction at a .01 significance level, and 2.3) after using the WECSAR model, the students had opinion toward learning activities of the model at the highest level.

3. The experts evaluated the WECSAR model and approved all 5 components of the model were found propriety, feasibility and utility.

โพสต์โดย Missamm : [13 ส.ค. 2562 เวลา 11:26 น.]
อ่าน [1465] ไอพี : 118.172.227.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ