ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ผู้ประเมิน : นายประยูร ศรีทอง ผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ปีที่ดำเนินงาน : 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2561 ในด้านต่อไปนี้ คือ การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) การประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product evaluation) และ 2) ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานการประเมินโครงการ คือ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านคือ การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.27 และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 0.73 การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.32 และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 0.68 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.23 และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 และการประเมินผลผลิตของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71

2. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรมโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29

3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

3.1 ผลเปรียบเทียบผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา (NT: National Test) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 5.13

3.2 ผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 10.55

3.3 ผลการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 0.79

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการรายงานโครงการไปใช้

1.1 สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนรวมทั้งการบริหาร การบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน เนื่องจากการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ดูสวยงามทำให้เอื้อต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน

1.2 ผู้บริหารและครูควรมีการกำกับติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพราะช่วยให้ได้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการรายงานครั้งต่อไป

2.1 ควรมีโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนากิจกรรมที่สร้างทักษะด้วยสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.2 ควรมีโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

โพสต์โดย แตง : [23 ส.ค. 2562 เวลา 20:22 น.]
อ่าน [807] ไอพี : 1.0.158.200
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ