ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น

ชื่อนวัตกรรม ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของ

ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ให้สูง ขึ้น

ผู้รายงาน นายธราธร พรหมพิทักษ์

โรงเรียน ด่านแม่คำมันพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนานวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายมาโดยตลอด นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ได้จัดสนับสนุนส่งเสริมให้มีความสามารถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการสอบแข่งขัน ประกวดโครงงาน ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย พร้อมจัดทำชุดฝึกทักษะให้พัฒนาตามศักยภาพอย่างรอบด้าน จะเห็นว่าทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลการต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้สูงขึ้น เป็นอีกหนึ่งวิธีในหลายกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและฝึกปฏิบัติให้เกิดการคิดเป็น ทำเป็น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ฝึกทักษะอย่างรอบอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

2. เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โรงเรียนมีเป้าหมาย ให้บุคลากรได้ทราบจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยการเปรียบเทียบ ค้นหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

- จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารแนะแนวทาง ใบงาน แบบทดสอบ เป็นต้น

- จัดทำชุดฝึกทักษะสาระคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำจัดสอนเสริมนอกเวลา โดยมีเอกสารแนะแนวทาง, แบบฝึกทักษะ , ใบงาน , แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ส่งเสริมความชำนาญยิ่งขึ้น

2. โครงการติวเตอร์ Math ( พี่สอนน้อง ) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพัฒนามุ่งสู่การสอบแข่งขัน หรือพัฒนาความสามารถต่อไป

3. ชุมนุมคณิตคิดสนุก เป็นการสร้างเจตคติที่ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มสาระอื่นที่มีการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ เวลา 8.30 น. – 9.30 น. เช่น การตอบปัญหาคณิตศาสตร์, เกมคณิตคิดเร็ว, ทักษะการฟังนับคำจากเพลง, ทายคำจากวาดภาพทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยการสอนเสริม ใน ชั่วโมงที่ 8

ผลการดำเนินงาน

ผลจากการดำเนินงาน “โดยใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและทำอย่างต่อเนื่อง” ทำให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน ดังนี้

1. นักเรียนให้ความสนใจในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์เข้าร่วมประกวด และนักเรียนยังมีความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนเป็นอย่างดี

2. นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O - NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ประจำปีการศึกษา 2561 จากร้อยละ 22.83 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23.41 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560

3. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดีเยี่ยมในด้านงบประมาณในการจัดทำโครงงานและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

1. โรงเรียนให้บริการทางด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน

2. คณะครูในกลุ่มสาระมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี และคณะครูมีความภาคภูมิใจในการทำงานและได้รับการยกย่องจากชุมชน

โพสต์โดย ปาร์ค : [19 ก.ย. 2562 เวลา 08:51 น.]
อ่าน [1628] ไอพี : 182.232.58.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ