ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 5 ส. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

บทคัดย่อ

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 5 ส. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ นักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ศึกษาผลการดำเนินงานและผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. ในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. ในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครู จำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 295 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 295 คน รวมทั้งสิ้น 616 คน โดยรูปแบบการวิจัยเป็นการประยุกต์ใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) กระบวนการ PAOR ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็กเทคการ์ท (Kemmis and Mctaggart) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) โดยกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ เป็น 2 ระยะ หรือ 2 รอบ คือระยะที่ 1 /วงรอบที่ 1 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และระยะที่ 2 /วงรอบที่ 2 ดาเนินการในระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 7 ชุด ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการนิเทศ แบบประเมินการดำเนินกิจกรรม แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินกิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. ในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบายประกอบ

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. (ส.1 : สร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ, ส.2 : ส่งเสริมความรู้ลงสู่การปฏิบัติ, ส.3 : สภาพแวดล้อม, ส.4 : ส่วนร่วมเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) ทำให้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. ของโรงเรียน มีความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ด้านผลการประเมินการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. ตามขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนการ PAOR พบว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริง โดยครูมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีประโยชน์ต่อนักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. พบว่า หลังใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. นักเรียนมีผลการปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ ขึ้นกว่าก่อนดำเนินกิจกรรมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. หลังดำเนินกิจกรรม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ที่มีต่อการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ หรือกิจกรรม 4 ส. พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจของแต่ละกลุ่ม พบว่า ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย หม่องA : [18 ก.พ. 2563 เวลา 07:02 น.]
อ่าน [2535] ไอพี : 116.58.246.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,323 ครั้ง
เสมาการ์ตูน
เสมาการ์ตูน

เปิดอ่าน 268,892 ครั้ง
มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด

เปิดอ่าน 7,434 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องตั้งต้นจากผลการประเมิน
ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องตั้งต้นจากผลการประเมิน

เปิดอ่าน 11,896 ครั้ง
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน

เปิดอ่าน 208,588 ครั้ง
สรุปสูตรพาราโบลา
สรุปสูตรพาราโบลา

เปิดอ่าน 20,907 ครั้ง
สมจิตร จงจอหอ
สมจิตร จงจอหอ

เปิดอ่าน 15,232 ครั้ง
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย

เปิดอ่าน 21,202 ครั้ง
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

เปิดอ่าน 11,961 ครั้ง
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้

เปิดอ่าน 15,625 ครั้ง
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน

เปิดอ่าน 12,775 ครั้ง
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว

เปิดอ่าน 7,229 ครั้ง
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ

เปิดอ่าน 14,276 ครั้ง
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา

เปิดอ่าน 26,872 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

เปิดอ่าน 14,691 ครั้ง
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ

เปิดอ่าน 14,395 ครั้ง
ลายมือคนใจมีเมตตาธรรม
ลายมือคนใจมีเมตตาธรรม
เปิดอ่าน 76,828 ครั้ง
10 คำถามสัมภาษณ์ที่คุณควรตอบอย่างมีสติ ถ้าอยากจะเข้าเรียนคณะที่ใฝ่ฝัน
10 คำถามสัมภาษณ์ที่คุณควรตอบอย่างมีสติ ถ้าอยากจะเข้าเรียนคณะที่ใฝ่ฝัน
เปิดอ่าน 33,394 ครั้ง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง
เปิดอ่าน 13,092 ครั้ง
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์
เปิดอ่าน 15,171 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ