ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย

ผู้วิจัย นาตยา หวังมั่น

ปีที่ศึกษา 2561 - 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่กงคอย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย ปีการศึกษา 2562 จำนวน 67 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมมือของครูในการดำเนินกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะครูที่มีต่อการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย และแบบบันทึกสังเกตการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน พบว่า ระดับการปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนการใช้สื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2. ผลการศึกษาการสร้างและพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน บทที่ 4 การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 5 ขั้นตอน คือ การร่วมใจ การร่วมคิด การร่วมทำ การร่วมสังเกต และการร่วมมือ วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนร่วมกัน และภาคผนวก เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ ในการดำเนินงานนิเทศ ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพิมพ์และรูปเล่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความสะดวกในการนำนวัตกรรมไปใช้ ส่วนด้านความสอดคล้องและชัดเจนของเนื้อหาในนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

3. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย

3.1 ผลการวิเคราะห์ความร่วมมือของครูในการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย พบว่า ความร่วมมือของครูในการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย ในภาพรวมมีระดับความร่วมมืออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สื่อ แบบฝึก แบบวัดประเมินผล) และปฏิบัติงานตามกำหนดหน้าที่ด้วยใจรักและสนุกกับงานที่ทำ ส่วนการให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคณะผู้บริหารและคณะครูที่มีต่อการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการร่วมมือ กิจกรรมร่วมประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การร่วมทำ กิจกรรมเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงการสอนและ การร่วมสังเกต กิจกรรมสังเกตการสอน ส่วนการร่วมคิด กิจกรรมประชุมปรึกษาหารือมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

4. ผลการวิเคราะห์การประเมินผลและปรับปรุง พบว่า ระดับการปฏิบัติงานการจัดการเรียน การสอนในภาพรวม ระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้ สื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

โพสต์โดย กาเหว่า : [6 ม.ค. 2564 เวลา 12:05 น.]
อ่าน [1452] ไอพี : 1.10.189.13
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 59,403 ครั้ง
ริดสีดวงทวารหนักเกิดจากอะไร
ริดสีดวงทวารหนักเกิดจากอะไร

เปิดอ่าน 23,891 ครั้ง
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"

เปิดอ่าน 43,480 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)

เปิดอ่าน 28,482 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"
ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"

เปิดอ่าน 25,564 ครั้ง
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย

เปิดอ่าน 88,709 ครั้ง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 21,892 ครั้ง
กำเนิดดวงดาว
กำเนิดดวงดาว

เปิดอ่าน 8,069 ครั้ง
โอเน็ต!ยัง โอเค?
โอเน็ต!ยัง โอเค?

เปิดอ่าน 7,248 ครั้ง
ฝึกหายใจให้หายง่วง
ฝึกหายใจให้หายง่วง

เปิดอ่าน 10,890 ครั้ง
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?

เปิดอ่าน 15,911 ครั้ง
เลือกหมอนให้นอนหลับสบาย
เลือกหมอนให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 11,365 ครั้ง
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ

เปิดอ่าน 12,912 ครั้ง
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ

เปิดอ่าน 16,290 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 32,350 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,269 ครั้ง
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 22,714 ครั้ง
ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ
ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ

เปิดอ่าน 12,531 ครั้ง
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!

เปิดอ่าน 10,363 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 16,822 ครั้ง
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ