ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R

วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

ผู้วิจัย อภิรดี มาพร

สถานที่ โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

รูปแบบการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนที่เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการสอน 2) แบบสัมภาษณ์คุณครูที่สอนวิชาภาษาไทย 3) แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร จำนวน 12 แผน 4) แบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรูปแบบการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิต พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน เท่ากับ 49.55 คิดเป็นร้อยละ 82.58 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 33.73 คิดเป็นร้อยละ 84.32 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 82.58/84.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 22.91 คิดเป็นร้อยละ 57.27 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 33.73 คิดเป็นร้อยละ 84.32 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( =4.35) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( =0.60) ในรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 2. นักเรียนได้รับความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ( =4.64) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4. นักเรียนได้ฝึกขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ( =4.25)

โพสต์โดย ต๊ะ : [15 ก.พ. 2564 เวลา 21:54 น.]
อ่าน [863] ไอพี : 223.206.251.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ