ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย ประกอบการใช้คำถามกระตุ้นเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสังคม

บทคัดย่อ

เรื่องที่ศึกษา : กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบการใช้ค าถามกระตุ้น เพื่อพัฒนา

พฤติกรรมทางด้านสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง

ชื่อผู้ศึกษา : วิลาวัณย์ ทองขวัญสุข

ครูโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปีที่ศึกษา : 2563

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบการใช้ค าถามกระตุ้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรม

ทางด้านสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมก่อนและหลังโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย

ประกอบการใช้ค าถามกระตุ้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 3) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ที่มีต่อโดยใช้กิจกรรม

สร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบการใช้ค าถามกระตุ้น กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 จำนวน

27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม

สร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบการใช้คำถามกระตุ้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสังคม

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 จำนวน 24 แผน 2. คู่มือโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่

หลากหลายประกอบการใช้คำถามกระตุ้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 จำนวน 24 กิจกรรม 3. แบบประเมินพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ รวม 24 ข้อ 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบการใช้คำถามกระตุ้น

จำนวน 4 ข้อ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (X-bar) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. หาค่า

ประสิทธิภาพเครื่องมือ IOC และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า “ที” (T-test ) พบว่าได้ผลดังนี้

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบการใช้

คำถามกระตุ้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียน

บ้านอัยเยอร์เวง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีคะแนนประสิทธิภาพกระบวนการ E1 คิดเป็น

ร้อยละ 83.09 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ E2 คิดเป็นร้อยละ 85.96 ตามลำดับ 83.09/85.96 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่กำหนด

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมก่อนและหลังโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบการใช้คำถามกระตุ้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โดยมีคะแนนโดยรวมก่อนการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม เฉลี่ย X-bar เท่ากับ 14.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 2.06 หรือ ร้อยละ 60.96 และ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เฉลี่ย X-bar เท่ากับ 20.63 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 2.26 หรือ ร้อยละ 85.96 ตามลeดับ และเมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน 6.00 คะแนน t – test เท่ากับ 12.567 คะแนน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบการใช้คำถามกระตุ้น พบว่า มีค่าเฉลี่ย X-bar เท่ากับ 2.79 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.41 อยู่ในระดับพอใจมาก

สรุปได้ว่า กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบการใช้คำถามกระตุ้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางด้านสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการทักษะทางด้านสังคมได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย น้อง : [29 มี.ค. 2564 เวลา 14:18 น.]
อ่าน [1570] ไอพี : 49.49.208.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,151 ครั้ง
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก

เปิดอ่าน 28,447 ครั้ง
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 19,745 ครั้ง
ภัยขนมถุงทำลายสุขภาพลูกรัก
ภัยขนมถุงทำลายสุขภาพลูกรัก

เปิดอ่าน 8,055 ครั้ง
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ

เปิดอ่าน 11,048 ครั้ง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง

เปิดอ่าน 24,585 ครั้ง
เป็ดแมนดาริน
เป็ดแมนดาริน

เปิดอ่าน 7,838 ครั้ง
ใช้ร้านเน็ตให้ปลอดภัย
ใช้ร้านเน็ตให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 14,203 ครั้ง
ข้อสอบยากๆใช่ว่าจะพัฒนาคนได้
ข้อสอบยากๆใช่ว่าจะพัฒนาคนได้

เปิดอ่าน 30,140 ครั้ง
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ

เปิดอ่าน 26,676 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!

เปิดอ่าน 15,949 ครั้ง
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 10,759 ครั้ง
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก

เปิดอ่าน 27,677 ครั้ง
พยาธิเส้นด้าย
พยาธิเส้นด้าย

เปิดอ่าน 11,462 ครั้ง
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!

เปิดอ่าน 24,809 ครั้ง
เกมส์ระบายสี
เกมส์ระบายสี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,738 ครั้ง
สรรพคุณของพืชผัก
สรรพคุณของพืชผัก

เปิดอ่าน 2,247 ครั้ง
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน

เปิดอ่าน 46,026 ครั้ง
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 12,800 ครั้ง
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)

เปิดอ่าน 33,463 ครั้ง
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ