ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

ผู้ศึกษา นางสาวจงรัก รอดภัย

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

ปีที่พิมพ์ 2563

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข มีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความ

ชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ความ

เหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมของกิจกรรมโครงการ 3) ประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับ

กระบวนการวางแผน การดำเนินการ และการนิเทศติดตามและการประเมินผลของโครงการ 4) ประเมิน

ผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับ 4.1) ความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 4.2) ความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัยของยาเสพติด และอบายมุข

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารและครูจำนวน 12

คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 53 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน

7 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 53 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง

นักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.70) ข้อที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อ 5 ครอบครัว ชุมชนมีความ

ต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.92) ข้อที่มีค่า

ต่ำสุดคือข้อ 4 การพัฒนาพฤติกรรมด้านการรับรู้อันตรายจากยาเสพติดและอบายมุขของนักเรียนในปกครอง

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.37)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.54) ข้อที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อ 13 กิจกรรม

กำหนดอัตลักษณ์โรงเรียนป้องกันยาเสพติด มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ อยู่

ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.73) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 4 โรงเรียนมีการจัดโครงสร้าง แผนงาน เพื่อรองรับ

การดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.27)

3. ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.58) ข้อที่มีค่าสูงสุดโดยอยู่ในระดับมากที่สุด

คือ ข้อ 8 การประชุมวางแผน การดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด( x̄ = 4.82) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 3

มีการจัดประชุมครู บุคลากร และเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับ

มาก ( x̄ = 4.15)

4. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ถึงพิษภัยของยาเสพติด และอบายมุข ตามความ

คิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.60) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 1 และข้อ 14

การประชาสัมพันธ์โครงการและนักเรียนมีความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุที่จะนำไปสู่การพัฒนา

พฤติกรรมที่บ่งประสงค์เชิงบวกด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข อยู่ในระดับมากที่สุด

( x̄ = 4.70) ข้อที่มีค่าต่ำสุด คือข้อที่ 3 และข้อที่ 16 ความเหมาะสมของระยะเวลา ช่วงเวลานักเรียนมี

ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรมที่บ่งประสงค์เชิงบวกด้าน

การป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุข อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.47)

5. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ

ติด และอบายมุข ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.72) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 5 , ข้อที่ 10 และข้อที่ 18 วัตถุประสงค์

ของโครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ , มีปฏิทิน คู่มือแนวทางนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ที่

เป็นรูปธรรม และผู้บริหารให้การนิเทศ ติดตาม ดูแลให้คำปรึกษาและให้กำลังใจในการทำงาน

( x̄ = 4.85) ข้อที่มีค่าต่ำสุด คือ ข้อ 20 การนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรม ( x̄= 4.62)

โพสต์โดย นางสาวจงรัก รอดภัย : [13 เม.ย. 2564 เวลา 19:29 น.]
อ่าน [1554] ไอพี : 182.232.226.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,687 ครั้ง
QR CODE คืออะไร
QR CODE คืออะไร

เปิดอ่าน 40,260 ครั้ง
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน

เปิดอ่าน 32,826 ครั้ง
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้

เปิดอ่าน 12,307 ครั้ง
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม

เปิดอ่าน 3,968 ครั้ง
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !

เปิดอ่าน 14,692 ครั้ง
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้

เปิดอ่าน 114,291 ครั้ง
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 25,749 ครั้ง
เคล็ดลับ"ล้างเห็ด" ให้สะอาดทันใจ
เคล็ดลับ"ล้างเห็ด" ให้สะอาดทันใจ

เปิดอ่าน 1,583 ครั้ง
8 วิธี กินปลอดภัย ป้องกันอาหารติดคอ
8 วิธี กินปลอดภัย ป้องกันอาหารติดคอ

เปิดอ่าน 12,875 ครั้ง
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์

เปิดอ่าน 13,337 ครั้ง
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏

เปิดอ่าน 9,054 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อผิวสวยใสของสาววัย 20+
เคล็ดลับเพื่อผิวสวยใสของสาววัย 20+

เปิดอ่าน 9,159 ครั้ง
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 10,650 ครั้ง
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"

เปิดอ่าน 9,874 ครั้ง
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,345 ครั้ง
กรมอนามัยแนะ4ขั้นตอนออกกำลังกายให้ปลอดภัย
กรมอนามัยแนะ4ขั้นตอนออกกำลังกายให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 10,599 ครั้ง
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)

เปิดอ่าน 9,417 ครั้ง
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน

เปิดอ่าน 899,870 ครั้ง
แบบฟอร์มทางราชการ
แบบฟอร์มทางราชการ

เปิดอ่าน 22,439 ครั้ง
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ