ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง

ผู้รับผิดชอบ : กฤษณา เชียงแก้ว

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ ที่มีต่อโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ผู้ประเมินเลือกเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดจำนวน 87 คน เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทุกฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารและตัวแทนครู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง จำนวน 50 คน ผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ จำนวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและแบบนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (m ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s )

สรุปผลการประเมินโครงการ โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.48) สามารถรายงานตามมิติการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง หลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ย ด้านบริบท

ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.48)

2. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.60) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสอดคล้องของโครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.60) รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.37)

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.51) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รูปแบบของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.68) รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ งบประมาณดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

(m = 4.32)

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.48) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมภาษาอังกฤษและภาษาไทยวันละคำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.57) รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.41)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.29) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.70) รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 3.90)

6. ผลการประเมินด้านผลกระทบของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.29) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลกระทบต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.70) รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผลกระทบต่อผู้ปกครองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.45)

โพสต์โดย เพชร : [20 เม.ย. 2564 เวลา 18:24 น.]
อ่าน [1680] ไอพี : 171.4.247.152
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,164 ครั้ง
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 16,262 ครั้ง
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 15,339 ครั้ง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง

เปิดอ่าน 10,354 ครั้ง
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 11,049 ครั้ง
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต

เปิดอ่าน 12,297 ครั้ง
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก

เปิดอ่าน 192,433 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

เปิดอ่าน 40,964 ครั้ง
ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 14,952 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 36,937 ครั้ง
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน

เปิดอ่าน 15,906 ครั้ง
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว

เปิดอ่าน 10,752 ครั้ง
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน

เปิดอ่าน 22,946 ครั้ง
เกมส์ระบายสี
เกมส์ระบายสี

เปิดอ่าน 20,423 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้

เปิดอ่าน 13,805 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,759 ครั้ง
ตรวจสอบคุณภาพยางรถ
ตรวจสอบคุณภาพยางรถ

เปิดอ่าน 25,323 ครั้ง
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"

เปิดอ่าน 17,914 ครั้ง
ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 13,117 ครั้ง
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี

เปิดอ่าน 36,201 ครั้ง
เพลง "อิ่มอุ่น"
เพลง "อิ่มอุ่น" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ