ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน 1 – 10

ชื่อผู้วิจัย นางสาวรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

กลุ่มเครือข่ายวังจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

บทคัดย่อ

ความเป็นมา/ความสำคัญของการวิจัย

จากการที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 3/3 เด็กส่วนใหญ่ในชั้นเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และทำงานตามที่ครูกำหนดให้ได้ ส่วนพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ เด็กบางคนยังบอกค่าของจำนวน 1 –10 ไม่ได้ จึงทำให้ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 บางคนไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้ เช่น เติมจำนวนที่ขาดหายไปไม่ได้ บอกค่าของจำนวนที่น้อยกว่า และมากกว่าไม่ได้ แทนค่าจำนวนด้วยตัวเลขไม่ได้ วาดภาพตามจำนวนที่กำหนดให้ไม่ได้ บวกและลบเลขอย่างง่ายไม่ได้

วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

เพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก 5 คน ให้สามารถจำตัวเลข 1 – 10 ได้ และบอกค่าของจำนวน 1 – 10 ได้

ประชากรที่ศึกษา

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3

ระยะเวลาในการวิจัย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิธีดำเนินการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัย

1. ชุดฝึกการนับจำนวน 1 – 10

2. ชุดฝึกการถามและตอบตัวเลขทีละตัว

3. ชุดฝึกการรู้ค่าของจำนวน (แบบฝึกหัดการเขียนตามแบบตัวเลข แบบฝึกหัดการจับคู่

ภาพกับจำนวนที่เท่ากัน แบบฝึกเติมจำนวนที่ขาดหายไป แบบฝึกหัดหาค่าของจำนวน

มากกว่า หรือน้อยกว่า แบบฝึกหัดวาดภาพตามจำนวนที่กำหนด)

4. ชุดฝึกการบวกและลบเลขอย่างง่าย

5. ชุดแบบฝึกการแทนค่าตัวเลขด้วยรูปวาด

วิธีการวิจัย

1. ฝึกการนับจำนวน 1 – 10 โดยใช้ชุดฝึกการนับจำนวนทุกวันจนคล่อง

2. ทดสอบการถามตอบตัวเลข 1 – 10 ทีละตัว โดยใช้ชุดฝึกการถามและตอบตัวเลข

3. ทำแบบฝึกหัดจากชุดฝึกที่ครูจัดทำขึ้น

4. ทำแบบฝึกหัดการบวกและลบเลขอย่างง่ายจนคล่อง

5. จากข้อ 1 – 5 ทำการฝึกเด็กในแต่ละข้อจนเด็กปฏิบัติได้ชำนาญก่อนจึงเริ่มฝึกในข้อ

ถัดไป

ผลการวิจัย

เมื่อเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ได้ฝึกตามขั้นตอนของชุดฝึกที่กำหนดให้แล้ว

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 สามารถนับเลข 1 – 10 ได้ ชี้บอกตัวเลขที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง จับคู่ภาพกับจำนวนได้ เขียนตัวเลขที่ขาดหายไปได้ บอกจำนวนที่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าได้ แทนค่าตัวเลขด้วยรูปภาพต่างๆ สามารถบวกและลบเลขอย่างง่ายที่มีค่าของผลบวกไม่เกินสิบได้ ส่วนการทำแบบฝึกแต่ละชุด ถ้าเด็กได้ฝึกทำบ่อย ๆ จะทำให้เด็กเกิดความชำนาญและเป็นพื้นฐานในการจำตัวเลข และทำให้รู้ค่าของจำนวนที่มากกว่าสิบได้

แบบบันทึกผลการวิจัย

1. แบบบันทึกผลการฝึกนับจำนวนทีละตัว 1 - 10

จำนวนวัน วิธีการฝึกปฏิบัติ ผลการฝึกปฏิบัติ

14 วัน

ฝึกนับจำนวน 1– 10 โดยใช้บัตรตัวเลข 1–10 ชี้บอกตัวเลขทีละตัวแล้วเด็กชี้ตามพร้อมกับ อ่านตัวเลขทีละตัว

เด็กสามารถชี้ตัวเลขและอ่านตามทีละตัวได้

20 วัน ฝึกนับโดยเด็กชี้บอกตัวเลขทีละตัว

1 – 10 ด้วยตนเอง เด็กสามารถชี้ตัวเลขทีละตัว และอ่านได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าครูสลับตัวเลขโดยไม่เริ่มจาก 1 เด็กไม่สามารถตอบได้

2. แบบบันทึกผลการฝึกถามตอบตัวเลขทีละตัว

ครั้งที่ ตัวเลขที่จับคู่กับภาพได้ถูกต้อง ข้อสังเกต

1 1 , 2 1. เด็กจะจำตัวเลข 6 กับเลข 9 สลับกัน ใน

ครั้งที่ 4 จึงบอกได้ถูกต้อง

2. ในการเริ่มถามตอบตัวเลขทีละตัวในแต่

ละครั้งให้เด็กฝึกชี้บอกตัวเลข 1 – 10

ก่อน เพื่อให้เด็กได้ฝึกจำตัวเลขแต่ละตัว

2 1 , 2 , 4 , 8 , 10

3 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10

4 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 8 , 9, 10

5 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7, 8 , 9, 10

3. แบบบันทึกผลการทำแบบฝึกหัดที่ครูจัดทำขึ้น

3.1 แบบฝึกหัดการเขียนตามแบบตัวเลข เด็กสามารถเขียนตามได้ เพราะประสาท

สัมผัสมือกับตามีความสัมพันธ์กัน กล้ามเนื้อมือมีการพัฒนาไปอย่างเหมาะสมตามวัย

3.2 แบบฝึกหัดการจับคู่ภาพกับจำนวนครั้งที่ ตัวเลขที่จับคู่กับภาพได้ถูกต้อง ข้อสังเกต

ครั้งที่ ตัวเลขที่จับคู่กับภาพได้ถูกต้อง ข้อสังเกต

1 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

1. เด็กจะนับภาพที่มีในบัตรภาพก่อน จึง

นำมาเข้าคู่กับบัตรตัวเลขที่เด็กจำได้

2. จำนวนที่มากเด็กจะจับคู่ทีหลัง

3. แบบฝึกนี้เด็กใช้เวลาไม่มาก เนื่องจาก

รู้จักตัวเลข และนับจำนวนภาพได้

2 7 , 8 , 9 , 10

3.3 แบบฝึกหัดการวาดภาพตามจำนวนที่กำหนดให้

การฝึกปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ

ให้เด็กวาดภาพอะไรก็ได้ตามจินตนาการ

ตามจำนวนที่กำหนดให้ 1 – 10 โดยสลับ

ตัวเลขไม่เรียงจาก 1 – 10

เด็กสามารถวาดภาพตามจำนวนที่กำหนดให้ได้ เพราะจำตัวเลข 1 – 10 ได้แล้ว และรู้ค่าของจำนวน 1 – 10 แล้ว

3.4 แบบฝึกหัดการหาค่าของจำนวนมากกว่าและน้อยกว่า

แบบฝึกที่ วิธีการฝึกปฏิบัติ ผลการฝึกปฏิบัติ

1 เด็กเปรียบเทียบจำนวนภาพ และบอก

จำนวนภาพที่มากกว่าหรือน้อยกว่า เด็กสามารถบอกได้โดยการนับภาพทีละภาพเปรียบเทียบกัน และบอกได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า

2 ให้เด็กเปรียบเทียบจำนวนจากตัวเลขและบอกค่าของจำนวนที่มากกว่าหรือ

น้อยกว่า

ครั้งแรก ครั้งที่ 2 เด็กจะบอกผิดบ้างเป็นบางตัวแต่เมื่อฝึกแบบฝึกนี้ซ้ำๆ เด็กสามารถเปรียบเทียบและบอกค่าของจำนวนที่มากกว่าและน้อยกว่า

3.5 แบบฝึกหัดการเติมจำนวนที่ขาดหายไป

การฝึกปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ

นำแบบฝึกหัด เติมจำนวนที่ขาดหายไป

ให้เด็กทำด้วยตนเอง

เด็กจะใช้การนับไปทีละตัว โดยเริ่มจาก 1 ถ้านับไปถึง ตัวใดไม่มีตัวเลขนั้น เด็กก็จะเติมตัวเลขลงไป เด็กสามารถทำได้ถูกต้อง เพราะรู้จักตัวเลขทุกตัวจาก 1 - 10 แล้ว

4. แบบบันทึกผล แบบฝึกหัดการบวกและลบเลขอย่างง่าย

แบบฝึกที่ การฝึกปฏิบัติ ผลการฝึกปฏิบัติ สื่อ

1 การฝึกบวก – ลบ ทีละ 1 1 เด็กสามารถเพิ่มและลดจำนวนทีละ1 ได้ • เพลงแม่ไก่ออกไข่

วันละฟอง

• เพลงเจ้านกน้อย

• แบบฝึกหัดเพิ่มและ

ลดจำนวนทีละ 1

• เป็ดน้อย 10 ตัว

2 ทำแบบฝึกหัด การบวกและการลบเลขอย่างง่าย มีค่าผลลัพธ์ไม่เกิน 10 จากการที่ได้ฝึกทำ แบบฝึกหัดบ่อย ๆ แล้วเด็กสามารถบวกและ

ลบเลขอย่างง่ายได้ เพราะเด็กมีพื้นฐานของการจำตัวเลขได้ และรู้ค่าของจำนวน 1 – 10 แล้ว แบบฝึกหัดการบวกลบเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10

เอกสารอ้างอิง

ชุดการฝึกการนับเลข

แบบฝึกหัดการเขียนตามแบบตัวเลข

คำสั่ง ให้เด็กเขียนตามแบบตัวเลขที่กำหนดให้

1 ……. ……. ……. ……. …….

2 ……. ……. ……. ……. …….

3 ……. ……. ……. ……. …….

4 ……. ……. ……. ……. …….

5 ……. ……. ……. ……. …….

6 ……. ……. ……. ……. …….

7 ……. ……. ……. ……. …….

8 ……. ……. ……. ……. …….

9 ……. ……. ……. ……. …….

10 ……. ……. ……. ……. …….

แบบฝึกหัดการจับคู่ภาพกับจำนวนที่เท่ากัน

คำสั่ง ให้เด็กจับคู่ภาพกับจำนวนที่เท่ากัน

แบบฝึกหัดการจับคู่ภาพกับจำนวนที่เท่ากัน

คำสั่ง ให้เด็กจับคู่ภาพกับจำนวนที่เท่ากัน

แบบฝึกหัดการหาค่าจำนวนมากกว่า หรือ น้อยกว่า แบบใช้ภาพ

คำสั่ง ให้เด็กทำเครื่องหมาย ( × ) ทับภาพที่มีจำนวนมากกว่า และ ( / ) ภาพที่มีจำนวนน้อยกว่า

1.

2.

3.

4.

5.

แบบฝึกหัดการหาค่าจำนวนมากกว่า หรือ น้อยกว่า แบบใช้ตัวเลข

คำสั่ง ให้เด็กทำเครื่องหมาย ( × ) ทับภาพที่มีจำนวนมากกว่า และ ( / ) ภาพที่มีจำนวนน้อยกว่า

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

แบบฝึกหัดการเติมตัวเลขที่ขาดหายไป

คำสั่ง ให้เด็กเติมตัวเลขที่ขาดหายไปให้ถูกต้อง

1 ……… 3 ……… 4 ………

6 7 ……… 9 ………

……… 2 3 ……… 5

……… 7 8 ……… 10

1 ……… ……… 4 ………

6 ……… ……… 9 ………

แบบฝึกหัดการแทนค่าตัวเลขด้วยรูปวาด

ให้เด็ก ๆ แทนค่าตัวเลข 1 – 10 ด้วยรูป หัวใจ

ฝึกหัดการบวกและลบเลขอย่างง่าย

คำสั่ง ให้เด็กเติมตัวเลขที่ขาดหายไปให้ถูกต้อง

1 + 2 = 1 + 3 = 1 + 2 =

2 + 2 = 3 + 2 = 4 + 2 =

3 + 3 = 5 + 3 = 4 + 3 =

4 + 4 = 4 + 5 = 5 + 5 =

5 - 4 = 4 - 2 = 6 - 5 =

8 - 2 = 9 - 1 = 5 - 2 =

5 - 4 = 4 - 2 = 6 - 5 =

เพลง “ แม่ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ”

แม่ ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน หนึ่งวันได้ไข่ หนึ่งฟอง

แม่ ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน สองวันได้ไข่ สองฟอง

แม่ ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน สามวันได้ไข่ สามฟอง

แม่ ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน สี่วันได้ไข่ สี่ฟอง

แม่ ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน ห้าวันได้ไข่ ห้าฟอง

แม่ ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน หกวันได้ไข่ หกฟอง

แม่ ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน เจ็ดวันได้ไข่ เจ็ดฟอง

แม่ ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน แปดวันได้ไข่ แปดฟอง

แม่ ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน เก้าวันได้ไข่ เก้าฟอง

แม่ ไก่ ออกไข่ วันละฟอง ไข่วันละฟอง ไข่วันละฟอง

แม่ไก่ออกไข่ทุกวัน สิบวันได้ไข่ สิบฟอง

เพลง “ เจ้านกน้อย ”

เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว

เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ กู่ กู

เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว เจ้านกตัวน้อยบินมาสองตัว

เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ กู่ กู

เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว เจ้านกตัวน้อยบินมาสามตัว

เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ กู่ กู

เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว เจ้านกตัวน้อยบินมาสี่ตัว

เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ กู่ กู

เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว เจ้านกตัวน้อยบินมาห้าตัว

เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ กู่ กู

เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว เจ้านกตัวน้อยบินมาหกตัว

เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ กู่ กู

เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว เจ้านกตัวน้อยบินมาเจ็ดตัว

เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ กู่ กู

เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว เจ้านกตัวน้อยบินมาแปดตัว

เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ กู่ กู

เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว เจ้านกตัวน้อยบินมาเก้าตัว

เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ กู่ กู

เจ้านกตัวน้อยบินมาหนึ่งตัว เจ้านกตัวน้อยบินมาสิบตัว

เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ เจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงๆ

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ กู่ กู

คำคล้องจอง “ เป็ดน้อย 10 ตัว ”

เป็ดน้อย 10 ตัว เตาะเตะตามกัน เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก่าบ กาบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อย 9 ตัวกลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 9 ตัว เตาะเตะตามกัน เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก่าบ กาบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อย 8 ตัวกลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 8 ตัว เตาะเตะตามกัน เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก่าบ กาบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อย 7 ตัวกลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 7 ตัว เตาะเตะตามกัน เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก่าบ กาบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อย 6 ตัวกลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 6 ตัว เตาะเตะตามกัน เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก่าบ กาบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อย 5 ตัวกลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 5 ตัว เตาะเตะตามกัน เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก่าบ กาบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อย 4 ตัวกลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 4 ตัว เตาะเตะตามกัน เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก่าบ กาบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อย 3 ตัวกลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 3 ตัว เตาะเตะตามกัน เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก่าบ กาบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อย 2 ตัวกลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 2 ตัว เตาะเตะตามกัน เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก่าบ กาบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อย 1 ตัวกลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 1 ตัว เตาะเตะตามกัน เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก่าบ กาบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อย 0 ตัวไม่เหลืออีกเลย

วิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน 1 – 10

โดย

นางสาวรุ่งอรุณ ห้วยโหงทอง

โรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดย มะเหมี่ยว : [31 พ.ค. 2564 เวลา 09:01 น.]
อ่าน [14709] ไอพี : 101.51.247.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,456 ครั้ง
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)

เปิดอ่าน 17,687 ครั้ง
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ

เปิดอ่าน 11,656 ครั้ง
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 11,048 ครั้ง
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล

เปิดอ่าน 8,962 ครั้ง
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค

เปิดอ่าน 16,805 ครั้ง
6 คำคมน่าคิด ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
6 คำคมน่าคิด ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 14,155 ครั้ง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง

เปิดอ่าน 10,877 ครั้ง
ตำนาน ชา
ตำนาน ชา

เปิดอ่าน 9,349 ครั้ง
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา

เปิดอ่าน 9,414 ครั้ง
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"

เปิดอ่าน 84,943 ครั้ง
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

เปิดอ่าน 17,161 ครั้ง
อ.เจษฎา ชี้พระนั่งในน้ำเดือด เป็นแค่กลทางวิทยาศาสตร์
อ.เจษฎา ชี้พระนั่งในน้ำเดือด เป็นแค่กลทางวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 75,265 ครั้ง
เมื่อภาษาไทยไม่มีสระไม่เว้นวรรค ดูซิว่าอ่านยากขนาดไหน?
เมื่อภาษาไทยไม่มีสระไม่เว้นวรรค ดูซิว่าอ่านยากขนาดไหน?

เปิดอ่าน 47,822 ครั้ง
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 13,108 ครั้ง
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ

เปิดอ่าน 14,069 ครั้ง
3G มาแล้ว พร้อมหรือยัง?
3G มาแล้ว พร้อมหรือยัง?
เปิดอ่าน 9,129 ครั้ง
ชาอู่เว่ยจื่อ ป้องกันความจำเสื่อม
ชาอู่เว่ยจื่อ ป้องกันความจำเสื่อม
เปิดอ่าน 81,376 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : พีธาคอรัส (Pythagorus)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : พีธาคอรัส (Pythagorus)
เปิดอ่าน 9,905 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาที่นอน
วิธีดูแลรักษาที่นอน
เปิดอ่าน 14,938 ครั้ง
การได้สารพิษ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8
การได้สารพิษ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ