ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้าน ไร่ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input Evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ของดีแอลสตัฟเฟิลบีมและคณะ (D.L.Stufflebeam and Others,1971:216-265) มาเป็นรูปแบบในการประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการวิเคราะห์ตามกลุ่มตัวอย่างดังนี้

1.ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการจากคณะครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเท่ากับ ความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

2.ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการและความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับ

ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการ

ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานจากคณะครู ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากรรองลงมาคือ ด้านด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และด้านงบประมาณ ตามลำดับ

ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ

ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กระบวนการดำเนินงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า มีผลการประเมินระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กระบวนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม รองลงมาคือกระบวนการดำเนินงานด้านการนิเทศ กำกับติดตาม และรายงานผล รองลงมาคือกระบวนการดำเนินงานด้านการวางแผนและกระบวนการดำเนินงานด้านการดำเนินงานตามแผน ตามลำดับ

ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ

ผลการประเมินด้านผลผลิตจากคณะครู อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาแหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 แหล่ง รองลงมาคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 แหล่งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ และนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการใช้แหล่งเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตามลำดับ

ผลการประเมินด้านผลผลิตจากนักเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ รองลงมาคือ นักเรียนกล้าแสดงออกทั้งทางด้านการกระทำและด้านความคิดอย่างมีเหตุผล รองลงมาคือนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับครูผู้สอนและเพื่อนได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเท่ากับนักเรียนเป็นผู้ที่มีวินัยและรับผิดชอบในการทำงาน ตามลำดับ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับ ได้แก่ กิจกรรมในโครงการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถค้นพบและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ รองลงมาคือ กิจกรรมในโครงการ ทำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการทำงาน และกิจกรรมในโครงการทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ตามลำดับ

โพสต์โดย เอ๋ : [9 มิ.ย. 2564 เวลา 06:44 น.]
อ่าน [699] ไอพี : 113.53.117.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ