ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมาในโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมา ในโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก

ชื่อผู้วิจัย : นายสุพจน์ ศิริวัฒนธานี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก

ปีการศึกษา : 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมาในโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกโดยใช้แบบจำลองซิป (CIPP MODEL) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อประเมินบริบทของโรงเรียน (Context Evaluation) ด้านการปฏิบัติงานและความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาของโรงเรียน (2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ

(I: Input Evaluation) (3) เพื่อประเมิน ด้านกระบวนการดำเนินงานในโครงการ (P: Process Evaluation) (4) เพื่อประเมิน ด้านผลผลิตโครงการหรือผลการดำเนินโครงการ (P: Product Evaluation) แหล่งข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมาในโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ประกอบด้วย (1) ครูที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละโครงการย่อย จำนวน 4 คน (2) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชน วัดธรรมจักร) จำนวน 7 คน (3) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 38 คน ระยะเวลาการประเมิน คือ ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) (Standard Deviation) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิอัลฟาของคอร์นบาค ( - Coefficient)

สรุปผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมิน บริบทของโรงเรียน (Context Evaluation) ด้านการปฏิบัติงานและ ความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาของโรงเรียน พบว่า การดำเนินงานของโรงเรียนมีจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและเรื่องที่เป็นความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาของโรงเรียนมากที่สุด คือ

การจัดทำโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมาในโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ (I: Input Evaluation) จากผลการพิจารณาของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า ความเหมาะสมและเพียงพอของปัจจัยนำเข้าของโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมาในโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ในด้านบุคลากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ด้านงบประมาณและด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) มีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับ มาก

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานในโครงการ (P: Process Evaluation) จากผลการพิจารณาของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า กระบวนการดำเนินงานในโครงการทั้ง 6 กิจกรรม มีระดับของการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการหรือผลการดำเนินโครงการ (P: Product Evaluation)

จากผลการพิจารณาของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก มีผลดังต่อไปนี้

4.1 ผลการประเมินความรู้และทักษะของนักเรียน 3 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับ

ของการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50)

4.2 การประเมินความพึงพอใจของครูที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละโครงการย่อยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) และผู้ปกครอง

4.3 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ปีการศึกษา 2563 ที่มีต่อโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมาในโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชน วัดธรรมจักร) สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ต้อม : [30 มิ.ย. 2564 เวลา 06:13 น.]
อ่าน [3402] ไอพี : 119.42.85.222
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,385 ครั้ง
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51

เปิดอ่าน 27,293 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 8,989 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

เปิดอ่าน 12,625 ครั้ง
สำหรับท่านที่พลาด คลิปเต็ม "บัวขาว บัญชาเมฆ" พลาดท่าพ่ายนักชกรัสเซีย โดนศอกเลือดอาบ
สำหรับท่านที่พลาด คลิปเต็ม "บัวขาว บัญชาเมฆ" พลาดท่าพ่ายนักชกรัสเซีย โดนศอกเลือดอาบ

เปิดอ่าน 19,691 ครั้ง
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก

เปิดอ่าน 29,188 ครั้ง
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)

เปิดอ่าน 24,194 ครั้ง
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio

เปิดอ่าน 33,119 ครั้ง
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า

เปิดอ่าน 18,518 ครั้ง
เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET
เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET

เปิดอ่าน 27,557 ครั้ง
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 18,198 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

เปิดอ่าน 798 ครั้ง
ต้นไม้สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน ช่วยให้สดชื่นและมีพลังในการทำงาน
ต้นไม้สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน ช่วยให้สดชื่นและมีพลังในการทำงาน

เปิดอ่าน 28,228 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 10,567 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 1,274 ครั้ง
ของฝากประจำจังหวัดศรีสะเกษ สินค้าแนะนำภาคอีสาน
ของฝากประจำจังหวัดศรีสะเกษ สินค้าแนะนำภาคอีสาน

เปิดอ่าน 71,159 ครั้ง
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย
เปิดอ่าน 27,669 ครั้ง
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
เปิดอ่าน 16,403 ครั้ง
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก
เปิดอ่าน 30,490 ครั้ง
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม
เปิดอ่าน 12,108 ครั้ง
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ